Stel je eens voor hoeveel organisaties er zijn die medewerkers hebben die niet meer passen bij de organisatie en, waarschijnlijk als gevolg daarvan, al langere tijd minder goed functioneren. Plak die situatie nou eens tegen de huidige periode aan waarin Corona een prima excuus lijkt om geen actie te ondernemen. Noch vanuit de medewerker, noch vanuit jou als werkgever. We blijven in de luwte van ‘de haven’ waardoor de situatie blijft bestaan, sterker nog, waardoor de situatie voor alle partijen slechter wordt.

Dergelijke situaties roepen onrust op. Dat komt omdat er een mismatch ontstaat tussen de koers van de organisatie en de koers van de medewerker. Je zou ‘de koers’ ook uit kunnen leggen als drijfveren. De mismatch op drijfveren veroorzaakt onrust en schreeuwt om aandacht.

Hoe zou het zijn om een passende oplossing te kunnen vinden voor beide partijen? Dat is waar mobiliteitsbegeleiding in de vorm van loopbaanbegeleiding, outplacement of het overnemen van een medewerker in een mobiliteitsdienstverband volledig op gericht is. Ook in deze roerige tijd; Juist in deze roerige tijd.

“Even eagles need a push”

Dit gezegde komt voort uit het feit dat een adelaar haar jongeren op enig moment het laatste zetje moet geven om vanuit het nest te vallen. Direct daarna spreiden de jongeren hun vleugels en gaan ze zweven en stijgen op de thermiek. De sensatie van het stijgen wordt helaas vaak voorafgegaan door de angst voor het vallen. Als verantwoordelijk en betrokken werkgever bevestig je de angst voor het vallen alleen maar meer wanneer je vanuit schijnbare compassie niets doet. Dan creëer je een schijnsituatie die ervoor zorgt dat je later veel meer moeite moet doen om hier uit te komen.

Door de jaren heen heb ik samen met mijn collega’s honderden mensen begeleid in hun loopbaanstappen. Vrijwel allemaal hebben ze gemeen dat ze achteraf aangeven dat ze de push van hun werkgever of van de situatie nodig hadden om in beweging te komen. Misschien was deze push wel het grootste cadeau dat zij op dat moment van hun werkgever kregen.

Als goed werkgever vraagt dit nogal wat van jou. Hoe geef jij nou op een goed verzorgde wijze deze push? En wat kan goede loopbaan-, outplacementbegeleiding of een mobiliteitsdienstverband hieraan bijdragen? In de gratis webinar De ins en outs van het mobiliteitsdienstverband vertel ik je meer over de mogelijkheden van een mobiliteitsdienstverband.