Wat is outplacement?

Outplacement is een vorm van ontslagbegeleiding. Wanneer werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer ander werk gaat zoeken, kan de werkgever hem of haar daarin begeleiden middels een traject. Hiervoor wordt vooraf een bepaalde periode vastgesteld. Lukt het de werknemer niet om binnen deze periode een andere baan te vinden? Dan volgt ontslag.

Hoe ziet outplacement in het primair onderwijs eruit?

In het (primair) onderwijs kan een werkgever een outplacementtraject aanbieden als onderdeel van een ontslagregeling. Meestal is dit opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Dit outplacementtraject duurt zes tot negen maanden. De onderwijsmedewerker krijgt dan hulp bij het nemen van vervolgstappen, in het onderwijs of daarbuiten. Ook een sollicitatietraining kan onderdeel zijn van het traject. 

Wat zijn de voordelen van outplacement in het onderwijs?

Een outplacementtraject in het onderwijs is niet alleen gunstig voor de werknemer, ook voor de werkgever is het interessant. Het biedt namelijk enkele voordelen:

  • Goede afwikkeling van het dienstverband: de kans is groot dat beide partijen op een fijne manier afscheid nemen en voldaan terugkijken op het dienstverband.
  • Kostenbesparing: werknemers in Nederland worden juridisch beschermd. Wanneer een werkgever een gedegen en succesvol outplacementtraject aanbiedt, is de kans groter dat een werknemer akkoord gaat met alle ontslagvoorwaarden. Dit voorkomt kosten.
  • Imagebuilding: een tevreden (ex-)medewerker, zal sneller positief over de organisatie praten dan iemand die met problemen weg is gegaan. Door een outplacementtraject aan te bieden kan een werkgever dus imagoschade voorkomen (of bouwen aan een beter imago).

Wat zijn de nadelen van outplacement in het onderwijs?

Hoewel voor veel werkgevers de voordelen van een outplacementtraject zwaar wegen, zitten er ook nadelen aan een dergelijk traject. Zo kunnen werkgevers het gevoel hebben dat ze de grip op de werknemer en zijn of haar ontwikkeling verliezen. Als werkgever weet je dus niet of de medewerker daadwerkelijk vervolgstappen in het onderwijs blijft zetten en de medewerker behouden blijft voor de sector.

Meer weten over outplacement in het onderwijs?

Wil je meer weten over outplacement in het onderwijs of wil je weten wat een outplacementtraject voor jouw medewerkers kan betekenen? Als outplacementbureau ondersteunt Mensium onderwijsinstellingen op het gebied van personeelsontwikkeling en mobiliteit. Neem gerust contact op voor meer informatie.