Een klacht?

Als familie van bedrijven maken wij werkgeluk mogelijk voor zoveel mogelijk mensen en organisaties in de publieke sector. Want hoe meer mensen gelukkig zijn in hun werk, hoe gelukkiger iedereen wordt. Dat is waar Driessen Groep, waar Mensium onder valt, voor staat. Het kan echter voorkomen dat je niet tevreden bent of een klacht hebt. Hier lees je waar je met een klacht terecht kunt.

Tevredenheid hoog in het vaandel

Alle bedrijven binnen Driessen Groep werken dagelijks aan het verbeteren van de organisatie, werkwijzen, producten en diensten. Tevredenheid van klanten en medewerkers, integriteit en professioneel handelen van onze medewerkers staan bij Driessen Groep hoog in het vaandel. Onder meer een kwaliteitsmanagementsysteem, branchegerelateerde gedragsregels en een gedragscode (Moreel Kompas) dragen hieraan bij.

Een probleem of meningsverschil?

Mocht je desondanks een probleem of meningsverschil ervaren, dan nodigt Driessen Groep je uit dit persoonlijk kenbaar te maken aan je contactpersoon binnen onze bedrijven. Zo kun je in onderling overleg een passende oplossing zoeken.

Klachtenfunctionaris

Mocht je samen met je contactpersoon niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kun je gebruikmaken van de klachtenregeling. Hierbij dien je een klacht in bij de klachtenfunctionaris van Driessen Groep. De klachtenregeling kun je hier vinden.

Indien deze klachtenregeling niet leidt tot een voor beide partijen geschikte oplossing, is er de mogelijkheid tot beroep bij een onafhankelijke derde, namelijk mr. E. Jansen. Contactgegevens kunt je ontvangen door een mail te sturen naar klachtenfunctionaris@driessengroep.nl.