Van werk naar werk begeleiding

Soms kom je als werkgever en medewerker (gezamenlijk) tot de conclusie dat het tijd is voor een nieuwe stap. Bijvoorbeeld omdat de medewerker wil doorstromen en dit binnen de organisatie zelf niet mogelijk is. Soms is er sprake van onenigheid over de uitvoering van de functie of heb je te maken met boventalligheid van medewerkers. Een Van werk naar werk traject maakt de stap naar nieuw werk makkelijker en neemt veel onrust weg.

Samen op weg naar nieuw werk

Mensium begeleidt medewerkers naar nieuw werk. Dit kan met overname van het dienstverband, dan is er sprake van een mobiliteitsdienstverband. Blijft de medewerker gedurende het traject in dienst bij de werkgever, dan spreken we van outplacement of inplacement. Ongeacht het type traject dat je kiest, bij Mensium vindt meer dan 85% van de kandidaten binnen 1 jaar nieuw werk. 

De keuze voor een traject is sterk afhankelijk van de situatie. Uit ervaring weten wij dat een mobiliteitsdienstverband tot de beste resultaten leidt. Maar ook outplacement is een goede oplossing om de medewerker werkgeluk te laten hervinden. Mensium denkt graag mee in de best passende oplossing. Bij grote organisaties houden we ook de optie van inplacement open bij de begeleiding Van werk naar werk.

Er is altijd een Van werk naar werk traject dat past

Bij de overname van een dienstverband ervaren medewerkers rust en zekerheid. Dit geeft ruimte om stappen te zetten naar het hervinden van werkgeluk. De wensen en behoefte van de medewerker staan centraal. Dit houdt in dat de medewerker de regisseur en Mensium de coach is. Valt de keuze op overname van het dienstverband via een mobiliteitsdienstverband, dan komt de medewerker via Mensium bij zusterorganisatie Driessen in dienst. Wij nemen het werkgeverschap in z’n geheel over, met het oog op een nieuwe toekomst voor zowel medewerker als werkgever.

Bij outplacement en eventueel inplacement starten we het outplacementtraject vanuit de huidige situatie. De medewerker blijft gedurende het traject in dienst bij de werkgever. De begeleiding naar nieuw werk verloopt verder op eenzelfde manier als bij een mobiliteitsdienstverband.

Duurzaam aan het werk

Iedereen heeft talent en passie. Samen met de medewerker gaan we hiernaar op zoek. Door middel van uitgebreide coaching, diverse persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten en Van werk naar werk-gerichte workshops zorgen we ervoor dat de talenten en passie worden hervonden. Zo vergroten we het inzicht in eigen kwaliteiten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en is de medewerker hierdoor in staat verantwoorde keuzes te maken die hem of haar duurzaam aan het werk houdt.

Van werk naar werk begeleiding door Mensium

  • Meer dan 85% van de kandidaten vindt binnen 1 jaar nieuw werk.

  • Tevredenheid van medewerker over dienstverlening 9,0.

  • De medewerker is regisseur, Mensium de coach.

  • Keuze uit mobiliteitsdienstverband, outplacement of inplacement.

Veelgestelde vragen

Bij een mobiliteitsdienstverband treed je gedurende het begeleidingstraject naar nieuw werk via Mensium in dienst bij Driessen. Dit geeft je optimale zekerheid wat betreft continuïteit, duur van het dienstverband en arbeidsvoorwaarden. Ontzorgen staat hierbij voorop, zodat je de focus volledig kunt leggen op het vinden van een nieuwe en duurzame toekomst. Bij outplacement begeleidt Mensium je ook naar nieuw werk, maar blijf je in dienst blijft bij je huidige werkgever.

De medewerker treedt via Mensium bij zusterorganisatie Driessen in dienst. In afstemming met de opdrachtgever biedt Driessen de medewerker een arbeidsovereenkomst aan voor bepaalde tijd met een vast aantal contracturen per maand. Gedurende de arbeidsovereenkomst volgt Driessen de ABU-cao, met toepassing van de arbeidsvoorwaardenregeling van de organisatie waarvan de medewerker afscheid neemt. Kortom de medewerker gaat er niet op achteruit. Driessen is rechtstreeks aangesloten bij het ABP, waardoor de medewerker indien gewenst ook het ABP-pensioen kan opbouwen. Zo zorgen we ervoor dat je arbeidsvoorwaarden (zo veel mogelijk) gelijk blijven.  

Onze inzet is erop gericht dat je een nieuwe baan vindt of je zelfstandig ondernemerschap goed kunt invullen. Mocht het onverhoopt niet lukken om binnen de looptijd van het mobiliteitsdienstverband een baan te vinden, dan eindigt het tijdelijke dienstverband en kun je een beroep doen op een reguliere WW-uitkering. De uiteindelijke toekenning van een WW-uitkering verloopt via het UWV.

Nee, je bent nooit verplicht om deel te nemen. Een Van werk naar werk traject is vrijwillig. De medewerker en de organisatie komen uiteindelijk tot een overeenkomst met wederzijdse instemming. Want alleen als beide partijen achter de aanpak staan, komen we samen tot een succes.  

Nee, wij vinden niet altijd nieuw werk. Maar geen zorgen, Mensium begeleidt ruim 90% van de mobiliteitskandidaten naar duurzaam nieuw werk. Met een tevredenheidsscore van een 9,0 over onze aanpak, adviseurs en instrumenten kunnen we stellen dat medewerkers onze aanpak waarderen.  

Wil je meer weten over de mogelijkheden op het gebied van een Van werk naar werk traject? Onze adviseurs beantwoorden graag en geheel vrijblijvend al je vragen. Neem eenvoudig contact met ze op via het informatieformulier.

Blijf op de hoogte!

Kennis delen versnelt de ontwikkeling. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief en laat je inspireren, motiveren en activeren.

Inschrijven nieuwsbrief