Het mobiliteitsdienstverband

Soms kom je als werkgever en medewerker (gezamenlijk) tot de conclusie dat het tijd is voor een nieuwe stap. Bijvoorbeeld omdat de medewerker wil doorstromen en dit binnen de organisatie zelf niet mogelijk is. Soms is er sprake van onenigheid over de uitvoering van de functie of heb je te maken met boventalligheid van medewerkers. Een mobiliteitsdienstverband geeft invulling aan goed werkgeverschap en maakt de stap naar nieuw werk voor beide partijen makkelijker.

Begeleiding naar een volgende carrièrestap

Bij het mobiliteitsdienstverband gaat de medewerker uit dienst bij de organisatie en komt hij in dienst bij zusterorganisatie Driessen via Mensium. De medewerker ontvangt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een vast aantal contracturen per maand. Gedurende deze overeenkomst zijn voor de medewerker de arbeidsvoorwaarden van toepassing die identiek of gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden die hij had.

De medewerker krijgt alle ruimte voor het vinden van een nieuwe en duurzame toekomst en wordt hierbij begeleid door een goed opgeleide, ervaren en gecertificeerde loopbaancoach. En dat werkt, want bij Mensium vindt 90% van de kandidaten binnen 8 maanden nieuw werk!

Er is altijd een traject dat past

Mensium begeleidt medewerkers naar nieuw werk. Dit doen we in de meeste gevallen door overname van het dienstverband via een mobiliteitsdienstverband (ook wel een Van werk naar werk traject genoemd). Medewerkers ervaren hierbij rust en zekerheid. Blijft de medewerker gedurende het traject in dienst bij de werkgever, dan spreken we van outplacement of inplacement. Ook dat is mogelijk via Mensium.

Welke vorm het uiteindelijk ook wordt; de wensen en behoefte van de medewerker staan bij ons centraal. Dit houdt in dat de medewerker de regisseur en Mensium de coach is. Wij nemen het werkgeverschap over, met het oog op een nieuwe toekomst voor zowel medewerker als werkgever.

De kosten van een mobiliteitsdienstverband

Mensium staat voor transparantie. We vinden het belangrijk dat je precies weet wat je krijgt. Verrassingen en facturen achteraf, daar houden wij niet van. De kosten bestaan uit het brutosalaris vermenigvuldigd met een omrekenfactor. In deze factor zijn alle van toepassing zijnde premies en reserveringen opgenomen. Op basis van de actuele salarisgegevens van de medewerker maken wij vooraf een berekening op maat, zodat je exact weet welke bedragen in rekening worden gebracht. De rechten die voortvloeien uit de transitievergoeding zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Het mobiliteitsdienstverband van Mensium

  • Meer dan 90% van de kandidaten vindt binnen 8 maanden nieuw werk.

  • Tevredenheid over dienstverlening 9,0 (onderzoek Kantar 2019).

  • De medewerker is regisseur, Mensium de coach.

  • Outplacement of inplacement ook mogelijk.

Veelgestelde vragen

Bij een mobiliteitsdienstverband treed je gedurende het begeleidingstraject naar nieuw werk via Mensium in dienst bij Driessen. Dit geeft je optimale zekerheid wat betreft continuïteit, duur van het dienstverband en arbeidsvoorwaarden. Ontzorgen staat hierbij voorop, zodat je de focus volledig kunt leggen op het vinden van een nieuwe en duurzame toekomst. Bij outplacement begeleidt Mensium je ook naar nieuw werk, maar blijf je in dienst blijft bij je huidige werkgever.

De medewerker treedt via Mensium bij zusterorganisatie Driessen in dienst. In afstemming met de opdrachtgever biedt Driessen de medewerker een arbeidsovereenkomst aan voor bepaalde tijd met een vast aantal contracturen per maand. Gedurende de arbeidsovereenkomst volgt Driessen de ABU-cao, met toepassing van de arbeidsvoorwaardenregeling van de organisatie waarvan de medewerker afscheid neemt. Kortom de medewerker gaat er niet op achteruit. Driessen is rechtstreeks aangesloten bij het ABP, waardoor de medewerker indien gewenst ook het ABP-pensioen kan opbouwen. Zo zorgen we ervoor dat je arbeidsvoorwaarden (zo veel mogelijk) gelijk blijven.  

Onze inzet is erop gericht dat je een nieuwe baan vindt of je zelfstandig ondernemerschap goed kunt invullen. Mocht het onverhoopt niet lukken om binnen de looptijd van het mobiliteitsdienstverband een baan te vinden, dan eindigt het tijdelijke dienstverband en kun je een beroep doen op een reguliere WW-uitkering. De uiteindelijke toekenning van een WW-uitkering verloopt via het UWV.

Nee, je bent nooit verplicht om deel te nemen. Het dienstverband is vrijwillig. De medewerker en de organisatie komen uiteindelijk tot een overeenkomst met wederzijdse instemming. Want alleen als beide partijen achter de aanpak staan, komen we samen tot een succes.  

Nee, wij vinden niet altijd nieuw werk. Maar geen zorgen, Mensium begeleidt ruim 90% van de mobiliteitskandidaten naar duurzaam nieuw werk. Met een tevredenheidsscore van een 9,0 over onze aanpak, adviseurs en instrumenten kunnen we stellen dat medewerkers onze aanpak waarderen.  

Wil je meer weten over de mogelijkheden op het gebied van een mobiliteitsdienstverband? Onze adviseurs beantwoorden graag en geheel vrijblijvend al je vragen. Neem eenvoudig contact met ze op via het informatieformulier.

Blijf op de hoogte!

Kennis delen versnelt de ontwikkeling. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief en laat je inspireren, motiveren en activeren.

Inschrijven nieuwsbrief