Wat is een Van Werk naar Werk traject?

Op het moment dat een medewerker en een organisatie uit elkaar groeien of er geen passende plek meer is voor de medewerker binnen de organisatie, dan heb je als goed werkgever de verantwoordelijkheid om op een goede manier afscheid te nemen. Een Van Werk naar Werk traject maakt daarvan vaak onderdeel uit. Op een moment dat een medewerker zo’n traject aangeboden krijgt, wordt de begeleiding van het oude werk naar nieuw werk gestart. Dit kan ook de start van een eigen onderneming zijn.

Wat houdt loopbaanbegeleiding in?

Naast Van Werk naar Werk trajecten bestaat er ook loopbaanbegeleiding. Bij loopbaanbegeleiding vraagt de medewerker en/of de organisatie zich af wat de volgende loopbaanstap gaat zijn voor de medewerker. Hierbij is geen sprake van een nieuwe werkgever. Soms zelfs niet eens van een nieuwe functie. Bij een loopbaanbegeleiding gaat het dus over bezinning op de carrière van de medewerker.

In de meeste gevallen is de aanleiding voor loopbaanbegeleiding oriëntatie en bezinning. Bij Van Werk naar Werk trajecten is de aanleiding doorgaans een (dreigend) ontslag.

Wat is een outplacementtraject?

Op het moment dat je niet meer kunt terugkeren naar je oude werkplek, kan het zijn dat werkgever en medewerker overeen komen dat de medewerker op zoek gaat naar een andere baan. De werkgever biedt de medewerker hiervoor een traject aan met een vooraf bepaalde termijn. Tijdens deze periode krijgt de medewerker de tijd om onder begeleiding een nieuwe baan te vinden. Lukt dit niet, dan volgt ontslag.

Andere termen die wel eens voor outplacement worden gebruikt zijn vertrekbemiddeling, vertrekbegeleiding, ontslagbegeleiding, uitplaatsing, uitwervingsbegeleiding of mobiliteitstraject.

Wat is een mobiliteitsdienstverband?

Ook bij een mobiliteitstraject is het voor de medewerker niet meer mogelijk om terug te keren naar de oude werkplek. In de meeste gevallen ook niet naar dezelfde werkgever. Het dienstverband van de medewerker bij de oud werkgever eindigt en direct aansluitend treedt de medewerker voor een voorafgaand afgesproken periode in dienst bij een aanbieder van deze mobiliteitsdienstverbanden. Deze organisatie begeleidt de medewerker naar een nieuwe stap in zijn carrière.

De arbeidsvoorwaarden zijn doorgaans identiek of minstens gelijkwaardig aan die van oude organisatie, inclusief eventuele (ABP-)pensioenopbouw. Met een mobiliteitsdienstverband krijgt de medewerker zekerheid, rust en alle ruimte om zich te focussen op een nieuwe carrière stap.

Andere termen die wel eens gebruikt worden voor een mobiliteitsdienstverband zijn: outplacement met overname dienstverband, contractovername en mobiliteitstraject.

Whitepaper Mobiliteitsdienstverband

Het duurzaam in beweging krijgen van medewerkers kan een uitdaging zijn. Deze gratis whitepaper geeft inzicht in de voor- en nadelen van een mobiliteitsdienstverband, voor organisatie en medewerker.