Wat is een mobiliteitsdienstverband?

Bij een mobiliteitsdienstverband treedt de medewerker uit dienst bij de organisatie en komt in dienst bij een andere organisatie. De medewerker ontvangt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een vast aantal contracturen per maand. Gedurende deze overeenkomst zijn voor de medewerker de arbeidsvoorwaarden van toepassing die identiek of gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden die hij had. In de meeste gevallen kan het pensioen verder worden opgebouwd, o.a. bij het ABP, StiPP of PFZW. Met deze zekerheid krijgt de medewerker alle ruimte voor het vinden van een nieuwe en duurzame toekomst. Hiervoor wordt hij begeleid door een goed opgeleide, ervaren en gecertificeerde loopbaancoach. Individuele coaching, workshops via de Mensiumacademie, de inzet van instrumenten waaronder de APQ (Arbeidsmarkt Positie Quotiënt) en TMA (drijfverenanalyse) en deelname aan de jobclub maken onderdeel uit van het traject waarin de medewerker begeleid wordt naar zijn volgende carrièrestap.

Bij een mobiliteitsdienstverband wordt het werkgeverschap dus overgenomen. De (voormalig) werkgever wordt ontzorgd doordat alle administratieve en financiële lasten en risico’s uit handen worden genomen. De medewerker heeft de zekerheid over de continuïteit, duur van het dienstverband en arbeidsvoorwaarden. Op deze manier krijgt het, door de werkgever geboden vangnet, de eigenschappen van een trampoline.

Wat kost een mobiliteitsdienstverband?

Mensium staat voor transparantie. We vinden het belangrijk dat je precies weet wat je krijgt. Verrassingen en facturen achteraf, daar houden wij niet van. De kosten bestaan uit het brutosalaris vermenigvuldigd met een omrekenfactor. In deze factor zijn alle van toepassing zijnde premies en reserveringen opgenomen. Op basis van de actuele salarisgegevens van de medewerker maken wij vooraf een berekening op maat, zodat je exact weet welke bedragen in rekening worden gebracht. De rechten die voortvloeien uit de transitievergoeding zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Whitepaper Mobiliteitsdienstverband

Het duurzaam in beweging krijgen van medewerkers kan een uitdaging zijn. Deze gratis whitepaper geeft inzicht in de voor- en nadelen van een mobiliteitsdienstverband, voor organisatie en medewerker.