De organisatie kan door het aanbieden van een mobiliteitsdienstverband invulling geven aan het goed werkgeverschap door de medewerker een duurzame toekomst te geven waarin deze begeleid wordt naar een nieuwe carrièrestap. Voor de medewerker zit het geluk in de zekerheid over de continuïteit, duur van het dienstverband, arbeidsvoorwaarden en de begeleiding naar een nieuwe, duurzame stap in zijn carrière.

Een mobiliteitsdienstverband wel/niet aanbesteden?

Centrale overheden hebben de plicht om vanaf € 139.000,- aan te besteden. Bij decentrale overheden ligt dit bedrag op € 214.000,-. Indien een organisatie gebruik maakt van mobiliteitsdienstverbanden is er al snel voldoende grond om de dienstverlening aan te besteden. Een complexe en tijdrovende procedure dient daarvoor gestart te worden. Bij dit proces zijn doorgaans inkopers betrokken. Zij weten haarfijn te beschrijven waaraan de aanbesteding dient te voldoen om zo een keuze te maken die past bij de wensen tegen de laagst mogelijke kosten.

Het economische voordeel speelt hierbij een belangrijke rol. Bij materiële producten is dit goed te doen. En daar zit de crux. Bij een mobiliteitsdienstverband spelen andere factoren een belangrijke rol. Prijs is en blijft een factor, maar wat te doen met de menselijke factor? Iedereen is anders en dat maakt ook dat de voorkeuren anders zijn. Dat betekent dat de weg naar iemands volgende carrièrestap niet éénduidig is. Maatwerk in begeleiding en persoonlijke klik zijn dan essentieel. Als het gaat om jouw toekomst, dan gaat het vooral om vertrouwen. Om het vertrouwen dat juist die persoon dat biedt waar jij behoefte aan hebt.

En als aanbesteden dan toch noodzakelijk is?

Er zijn natuurlijk situaties waarin een aanbesteding toch noodzakelijk is. Op welke zaken heb je dan te letten bij het uitschrijven van de aanbesteding? Denk hierbij aan de kwaliteit van de adviseurs (bv NOLOC gecertificeerd), een duidelijk plan van aanpak met ruimte voor maatwerk en gedegen ervaring door middel van het uitvragen van referenties.

Mensium kan in een vrijblijvend gesprek of marktconsultatie van advies voorzien over het uitschrijven van een aanbesteding op het gebied van mobiliteitsdienstverbanden.

Whitepaper Mobiliteitsdienstverband

Het duurzaam in beweging krijgen van medewerkers kan een uitdaging zijn. Deze gratis whitepaper geeft inzicht in de voor- en nadelen van een mobiliteitsdienstverband, voor organisatie en medewerker.