Outplacement en basisonderwijs

De komende jaren moet er nog steeds bezuinigd worden in het onderwijs. Bijvoorbeeld omdat leerlingenaantallen teruglopen. Ook scholen in het primair onderwijs zullen de kosten moeten drukken. Tijdelijke contracten worden daarom heroverwogen. Daar komt bij dat veel leraren geen passend loopbaanperspectief zien binnen het onderwijs. Werkgevers in het primair onderwijs kunnen hun medewerkers een outplacementtraject aanbieden als onderdeel van een ontslagregeling.

Wat is outplacement?

Als een werkgever en medewerker overeen zijn gekomen dat de werknemer op zoek gaat naar een nieuwe baan, dan kan een outplacementtraject van 6 tot 12 maanden aangeboden worden. Tijdens dit traject krijgt de medewerker de tijd en de begeleiding van een coach om een nieuwe baan te vinden. Dit hoeft niet per sé een baan in dezelfde sector te zijn. Wanneer het niet lukt om een nieuwe baan te vinden, wordt de medewerker alsnog ontslagen.

Hoe ziet outplacement in het primair onderwijs eruit?

Voor onderwijsprofessionals zijn er verschillende outplacementtrajecten. De medewerker voor wie het traject bedoeld is, kan zelf een coach of bureau uitkiezen. In het traject staat een nieuwe baan, binnen of buiten het onderwijs, centraal.

Een outplacementtraject bij Mensium ziet er als volgt uit. Samen met Mensium gaat de medewerker op zoek naar zijn/haar talent en passie. Door middel van uitgebreide coaching, diverse persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten en Van werk naar werk-gerichte workshops zorgen we ervoor dat de medewerker deze talenten en passie ook (her)vindt. Zo vergroten we het inzicht in eigen kwaliteiten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en ben is de onderwijsprofessional in staat verantwoorde keuzes te maken die ze duurzaam aan het werk houden. Natuurlijk komen ook de verwerking van het ontslag en het in kaart brengen van kwaliteiten aan bod.

Vaak zit bij een medewerker de drive voor het onderwijs erg diep. Als kind al graag onderwijzer willen worden. Waarom geeft iemand al die jaren zijn hart en ziel aan het ontwikkelen van anderen. Daar gaan we naar op zoek. Als daar zicht op is kunnen we kijken naar welke mogelijkheden daarmee zijn op de arbeidsmarkt. Soms kan het zijn dat iemand blijft bij het onderwijs. Ook zien we vaak een switch, waarbij alle opgedane ervaringen, kwaliteiten en vaardigheden zeker van pas komen.

Daarbij is het vooral belangrijk om de medewerker te laten zien dat de vaardigheden en kwaliteiten ook gevraagd worden op andere plekken dan voor de klas. Op het moment dat iemand daarin vertrouwen krijgt, wordt er gedacht in kansen en mogelijkheden en wordt echt zelf de regie genomen over de toekomst.

Is een outplacementtraject verplicht?

Werkgevers zijn niet verplicht om een werknemer een outplacementtraject aan te bieden. Ook niet in het primair onderwijs. Goed werkgeverschap daarentegen, is wel verplicht. Het aanbieden van een outplacementtraject kan onder goed werkgeverschap vallen. Zo is in de CAO voor het primair onderwijs opgenomen dat een werkgever gedwongen ontslag moet zien te voorkomen. Een van de instrumenten om een ontslag te voorkomen is outplacement.

Meer weten over outplacement in het onderwijs?

Wil je meer weten over outplacement of ben je benieuwd welke mogelijkheden er voor jou als onderwijsprofessional zijn? Mensium is specialist werk naar werk-begeleiding. Neem gerust contact met ons op voor een passend advies.