Tip 1. Licht de voordelen van arbeidsmobiliteit in het onderwijs toe

Veel medewerkers in het onderwijs blijven jaren werken in dezelfde functie. Vooral oudere leerkrachten zijn het niet gewend om hun loopbaanmogelijkheden te verkennen. Voor hen kan arbeidsmobiliteit als een verplichting voelen. Voor de directie en HR-professionals is het daarom belangrijk om de positieve kanten van een mobiliteitsbeleid te belichten. Leg de focus op kansen in plaats van op verplichtingen. Een mobiliteitstraject leidt vaak tot een mooie carrièrestap voor de medewerker. Ervaringen delen is hierin belangrijk. Laat regelmatig ervaringsdeskundigen aan het woord tijdens bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten.

Tip 2. Laat leerkrachten solliciteren op interne vacatures

Stimuleer medewerkers om te solliciteren op interne vacatures. Dit doe je door vacatures uit te zetten binnen de onderwijsorganisatie of door vacatures te bespreken tijdens beoordelings- en functioneringsgesprekken. Hierdoor geef je als leidinggevende aan dat er mogelijkheden zijn binnen de organisatie en stimuleer je medewerkers om over hun loopbaan na te denken.

Tip 3. Elke vijf tot zeven jaar een functiewissel zorgt voor optimale motivatie

Houd bij het maken van een mobiliteitsbeleid in gedachten dat medewerkers die elke vijf tot zeven jaar van functie wisselen het meest gemotiveerd blijven. Het invoeren van een loopbaan-APK kan leerkrachten een duwtje in de rug geven om over hun loopbaan na te denken.

Tip 4. Maak de drempel voor mobiliteit in het onderwijs zo laag mogelijk

Zorg ervoor dat medewerkers in het onderwijs niet te veel hoeven te doen om te mobiliseren. Dit klinkt misschien raar, omdat mobiliteit ook over intrinsieke motivatie gaat, maar de ervaring leert dat wanneer arbeidsmobiliteit ‘voor het oprapen’ ligt, werknemers eerder geneigd zijn om stappen te zetten. Als werkgever doe je er dus goed aan om de leerkracht te faciliteren. Doe dit bijvoorbeeld door middel van motivatiebrieven, klikgesprekken, speeddates en (snuffel)stagemogelijkheden.

Tip 5. Maak gebruik van een flexpool/vervangingspool in het onderwijs

Meerdere schoolbesturen kunnen samen een flex- of vervangingspool samenstellen om vervangingswerk in het onderwijs mee in te vullen. Leerkrachten of andere onderwijsprofessionals kunnen op deze manier ervaring opdoen bij andere scholen met andere onderwijsvormen. Op een vertrouwde manier kunnen medewerkers de eerste stappen zetten op het gebied van mobiliteit.

Tip 6. Geen koudwatervrees meer door detachering in het onderwijs

Wanneer je wilt dat medewerkers in beweging komen en kennis maken met een andere werkplek, biedt detachering uitkomst. Bij detachering gaat het om het tijdelijk uitlenen van leerkrachten aan andere onderwijsinstellingen. De afspraken die hierover worden gemaakt, worden vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. Medewerkers behouden hun arbeidsovereenkomst bij hun eigen werkgever. Op deze manier kunnen ze ervaring opdoen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Tip 7. Geeft tips hoe leerkrachten hun ontwikkelingsmogelijkheden kunnen benutten

Tot slot: geef medewerkers praktische tips over hoe zij groei- en ontwikkelmogelijkheden kunnen benutten. Het is vaak niet uit onwil, maar uit onwetendheid dat leerkrachten moeilijk in beweging komen. Attendeer medewerkers op het feit dat ze voor een groot deel zelf het initiatief moeten nemen om duurzaam inzetbaar te blijven en dat arbeidsmobiliteit een goed instrument kan zijn. De duurzame inzetbaarheidsregeling voor het onderwijs kan hierbij een rol spelen.

Whitepaper Mobiliteit binnen het onderwijs

Het duurzaam in beweging krijgen van medewerkers kan een uitdaging zijn. Deze gratis whitepaper geeft inzicht in de voor- en nadelen van een mobiliteitsdienstverband, voor organisatie en medewerker.