Wat is duurzame inzetbaarheid?

Het staat in veel HR-plannen centraal: duurzame inzetbaarheid van werknemers. Toch hebben maar weinig HR-professionals een goed beeld van wat dit thema echt inhoudt. De definitie van duurzame inzetbaarheid luidt: Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Een mond vol, maar kort gezegd is duurzame inzetbaarheid de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en op een gezonde manier kunnen blijven werken. Binnen de organisatie of ergens anders.

Wat is duurzame inzetbaarheid in het onderwijs?

Het onderwijs staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. Lerarentekorten, hybride lesgeven, ziekteverzuim en een hoge werkdruk zijn slechts een paar van die uitdagingen. Juist in deze tijden is duurzame inzetbaarheid belangrijk voor het onderwijs. Gezonde, gemotiveerde en vakbekwame docenten zijn nodig om, nu en in de toekomst, kwalitatief goed onderwijs te kunnen leveren. Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs betekent dat de focus van scholen verschuift van het verhogen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, naar het verbeteren en bewaken van de structuur en cultuur van de organisatie.

Welke regelingen zijn er om duurzame inzetbaarheid in het onderwijs te bevorderen?

Om meer aandacht te vestigen op de condities waarin docenten hun werk kunnen doen, zijn er verschillende regelingen om duurzame inzetbaarheid in het onderwijs te bevorderen:

Duurzame inzetbaarheidsregeling
De duurzame inzetbaarheidsregeling moet de duurzame inzetbaarheid bij onderwijsmedewerkers bevorderen. Alle medewerkers ontvangen een basisbudget van 40 uur. Deze uren mogen worden gebruikt voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid vergroten, zoals: studieverlof, coaching of cursussen.

Duurzame inzetbaarheidsregeling voor startende leerkrachten
Startende leraren ontvangen bovenop het basisbudget de eerste drie jaar extra uren. Deze uren mogen zij gebruiken om de werkdruk te verlichten.

Duurzame inzetbaarheidsregeling voor 57-plussers
57-plussers hebben recht op 130 extra uren bovenop het basisbudget. Deze extra uren mogen gebruikt worden voor verlof, zoals zorgverlof of een sabbatical.

BAPO-overgangsrecht
De duurzame inzetbaarheidsregeling is in 2014 in de plaats gekomen voor de BAPO. Voor werknemers die op 30 september 2014 recht hadden op BAPO-verlof is er een overgangsregeling.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid in het onderwijs?

Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid in het onderwijs of ben je benieuwd hoe je duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie kan inzetten? Neem gerust contact met ons op.