1. Een te hoge werkdruk

Volgens cijfers van het CBS heeft een op de vijf medewerkers in het primair onderwijs last van burn-out gerelateerde klachten. De cijfers liegen er dus niet om: de werkdruk onder leerkrachten is groot. De oorzaken? Steeds meer taken op het bordje van de leerkracht (van pedagogische taken tot administratieve handelingen) en zwaardere verantwoordelijkheden waarmee leraren te maken krijgen. Het draait al lang niet meer alleen om kennisoverdracht. Door die oplopende werkdruk, besluiten steeds meer leerkrachten hun vak de rug toe te keren.

Wat kun je als basisschool doen om de werkdruk te verlagen?
Leerkrachten die zich focussen op hun kerntaken (lesgeven en het ontwikkelen van het onderwijs) ervaren minder werkdruk. Het bewaken van die focus is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leraren en schoolbestuurders. Daarnaast zou het gemiddelde aantal lesuren van de leraar omlaag moeten. Om dit te bewerkstelligen zijn meer werknemers nodig. Zowel in de klas als daarbuiten.

2. Weinig tot geen begeleiding

Veel leraren die het onderwijs verlaten zijn nog jong. Bijna een kwart van de pas afgestudeerde docenten, verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. De reden? De slechte begeleiding die ze krijgen. Door de hoge werkdruk hebben weinig routiniers de tijd om startende leerkrachten te begeleiden in hun ontwikkeling. Hierdoor voelen jonge docenten zich niet vrij om vragen te stellen. En dat terwijl er van ze verwacht wordt dat ze binnen de eerste drie jaar een volledige ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Hoe kan het primair onderwijs zorgen voor betere begeleiding van startende leerkrachten?
Een goede start in de ontwikkeling van het leraarschap, kan de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Daarnaast voorkom je zo dat leraren al aan het begin van hun loopbaan het onderwijs verlaten. Investeren in gedegen begeleiding van docenten is dus zeker de moeite waard. Door de taken bij de gevestigde leraren beter te verdelen of door externe begeleiders aan te nemen, kunnen startende leraren beter begeleid worden.

3. Verkeerde verwachtingen

Leraren voorbereiden op het onderwijs begint natuurlijk al op de Pabo. Volgens leraren die het onderwijs verlaten, bieden veel lerarenopleidingen echter onvoldoende voorbereiding op de praktijk. De verwachtingen die op de Pabo gecreeerd worden komen niet of nauwelijks overeen met wat er daadwerkelijk in het onderwijs gebeurt. Er zou bovendien te veel theorie worden gegeven, waardoor docenten praktische vaardigheden missen.

Hoe kan het basisonderwijs bijdragen aan realistische verwachtingen?
Scholen zouden meer de samenwerking kunnen opzoeken met de verschillende Pabo's in het land. Door studenten buiten de stages om meer werkervaring op te laten doen, weten ze beter waar ze aan toe zijn en worden de juiste verwachtingen geschept. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten: doordat de studenten lichte taken kunnen overnemen van de leerkrachten, kan de werkdruk van bestaande leerkrachten verkleind worden.

Meer weten?

Bij Mensium zijn we er in gespecialiseerd om leerkrachten te laten floreren. Wij denken graag met je mee om binnen jouw onderwijsinstelling een klimaat te scheppen waar leerkrachten met plezier naar hun werk gaan. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.