Mobiliteitsdienstverband

Het mobiliteitsdienstverband is een unieke totaalaanpak waarbij de aandacht uitgaat naar zowel de individuele medewerker als de organisatie. In het verzorgen van uw outplacementvraagstuk komt de medewerker tijdelijk in dienst bij Driessen en wordt begeleid naar een nieuwe toekomst.

Outplacement is gericht op het vinden van nieuw werk. Onze aanpak is gericht op snelle en effectieve begeleiding naar nieuw werk, waarbij de medewerker zelf regisseur is. Gedurende het mobiliteitstraject wordt de kandidaat individueel begeleid door een professionele adviseur. De begeleiding stemmen wij zorgvuldig af op de mogelijkheden en doelstellingen van de medewerker.

Mensiumacademie en Jobclub

Mensiumacademie en Jobclub

Als onderdeel van de begeleiding maakt de medewerker gebruik van de Van-werk-naar-werk-gerichte workshops in de Mensiumacademie. Op vaardigheidsniveau wordt het inzicht in de arbeidsmarkt vergroot en de eigen positie hierin. In de Jobclub ligt de focus op het netwerken en de enorme kracht en mogelijkheden wanneer de netwerken gebundeld worden.

Overname dienstverband

Overname dienstverband door Driessen

Gedurende het begeleidingstraject treedt de medewerker in dienst bij Driessen. Hierbij wordt voor de medewerker optimale zekerheid geboden voor wat betreft continuïteit, duur van het dienstverband en arbeidsvoorwaarden. Driessen neemt het werkgeverschap voor u uit handen, zo nemen wij alle administratieve en financiële lasten en risico’s van u over. Wij stellen de contracten op, betalen het salaris uit en nemen de werkgeversrisico’s voor onze rekening. Met het oog op een nieuwe toekomst voor zowel medewerker als organisatie staat het ontzorgen van beiden voorop.

Arbeidsvoorwaarden CAO pensioen

Arbeidsvoorwaarden, cao en pensioen

In afstemming met de opdrachtgever biedt Driessen de medewerker een arbeidsovereenkomst aan voor bepaalde tijd met een vast aantal contracturen per maand. Gedurende de arbeidsovereenkomst volgt Driessen de ABU-cao, met toepassing van de arbeidsvoorwaardenregeling van uw organisatie. Driessen is rechtstreeks aangesloten bij het ABP, waardoor de medewerker indien gewenst ook het ABP-pensioen kunnen opbouwen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap gaat bij Driessen verder dan een juist salaris en een goed pensioen. Driessen bewerkstelligt dan ook verschillende activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en interessante kortingen. Denk hierbij aan gratis e-learnings, workshop en kennisbijeenkomsten over actuele thema’s in diverse vakgebieden. Maar ook persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten en een vitaliteitscheck.

Neem voor meer informatie contact op