Mobiliteitsdienstverband

Outplacement is gericht op het vinden van nieuw werk. Onze aanpak is gericht op snelle en effectieve begeleiding naar nieuw werk, waarbij jij zelf de regisseur bent. Gedurende het mobiliteitstraject kom je tijdelijk in dienst bij Driessen en word je individueel begeleid door een vaste  professionele mobiliteitsadviseur naar een nieuwe toekomst. De begeleiding stemmen wij zorgvuldig af op jouw mogelijkheden en doelstellingen.

Mensiumacademie en Jobclub

Mensiumacademie en Jobclub

Als onderdeel van de begeleiding maakt je gebruik van de Van-werk-naar-werk-gerichte workshops in de Mensiumacademie. Op vaardigheidsniveau word je inzicht in de arbeidsmarkt vergroot en jouw eigen positie hierin. In de Jobclub ligt de focus op het netwerken en de enorme kracht en mogelijkheden wanneer de netwerken voor jou gebundeld worden.

Overname dienstverband

Overname dienstverband door Driessen

Gedurende het begeleidingstraject treed je in dienst bij Driessen. Dit geeft je optimale zekerheid wat betreft continuïteit, duur van het dienstverband en arbeidsvoorwaarden. Ontzorgen staat hierbij voor Driessen voorop, zodat u uw focus volledig kunt leggen op het vinden van een nieuwe en duurzame toekomst.

Arbeidsvoorwaarden CAO pensioen

Arbeidsvoorwaarden, cao en pensioen

In afstemming met de opdrachtgever biedt Driessen de medewerker een arbeidsovereenkomst aan voor bepaalde tijd met een vast aantal contracturen per maand. Gedurende de arbeidsovereenkomst volgt Driessen de ABU-cao, met toepassing van de arbeidsvoorwaardenregeling van uw organisatie. Driessen is rechtstreeks aangesloten bij het ABP en PFZW waardoor de medewerker indien gewenst, in plaats van een StiPP-pensioen ook het ABP-pensioen of PFZW-pensioen kan opbouwen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap gaat bij Driessen verder dan een juist salaris en een goed pensioen. Driessen bewerkstelligt dan ook verschillende activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en interessante kortingen. Denk hierbij aan gratis e-learning, workshops en kennisbijeenkomsten over actuele thema’s in diverse vakgebieden. Maar ook persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten en een vitaliteitscheck.

Neem voor meer informatie contact op