Een tijdje terug sprak ik iemand die de laatste tijd met steeds minder plezier naar haar werk ging. Anders dan de vorige jaren kostte het haar veel moeite om haar functie op een voor haar fijne manier uit te oefenen. Ze zag het niet zitten om de jaren tot haar pensioen op deze manier door te komen. Ze nam de regie in eigen hand en besloot zich te oriënteren op een mobiliteitstraject.

Haar droom

Tijdens ons gesprek werd steeds duidelijker dat dit de weg was die ze wilde bewandelen. Ze zocht naar antwoorden op vragen als; wat zijn mijn kernkwaliteiten? Welke waarden zijn belangrijk voor mij en wat drijft mij? Welke talenten bezit ik? Antwoorden die ze nodig had om zelf te ontdekken welke baan bij haar past. Enthousiast en geïnspireerd ging ze naar huis. Haar partner stond sowieso achter haar.

Lees ook het artikel van Jacqueline Gerrits over het realiseren van haar droom; een trekking naar Mount Everest Basecamp.

De volgende dag zou ze het met haar werkgever bespreken. Ze maakte haar wensen kenbaar bij haar huidige werkgever. Helaas zonder succes. Haar werkgever gaf aan haar niet kwijt te willen, want ze functioneerde zo goed. Daarnaast was er geen sprake van boventalligheid. Ze kon gewoonweg niet gemist worden in de organisatie.

Bovenstaande gebeurt vaker dan wenselijk is. Organisaties geven niet thuis en willen hun medewerkers angstvallig vasthouden. Maar waarom? Waarom zou je de eerlijkheid en zelfkennis van een medewerker ondermijnen? Als organisatie wil je toch juist dat medewerkers zich bewust worden van hun wendbaarheid en zelf de regie nemen over hun loopbaan? En ja, de mogelijkheid bestaat dan dat deze acties en initiatieven verder gaan dan de eigen organisatie.

Wat zou het mooi zijn als de organisatie in bovenstaand voorbeeld haar medewerker de ruimte geeft om te onderzoeken waar ze wél gelukkig van wordt. Dat deze organisatie haar medewerker steunt, of ze het geluk nu binnen of buiten de eigen organisatie vindt. Op deze manier draag je als organisatie bij aan de inzetbaarheid tot het pensioen en zorg je ervoor dat een mooie droom niet in duigen valt.

Hoe leid je een organisatieontwikkeling in goede banen? Wat kun je doen om jouw teamleden te blijven betrekken? Is het mogelijk om een vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen? Het DNA van ontwikkeling is dé reisgids voor organisatieontwikkeling. Met de juiste hulpbronnen, voorbeeldcasussen en praktijkervaring leer je alles wat je nodig hebt om van verandering naar ontwikkeling te gaan.