Trend 1: Van recruitment naar behoud in het onderwijs

Hoewel er nog altijd een lerarentekort is in het primair onderwijs, wordt de komende jaren minder de nadruk gelegd op het werven van nieuwe medewerkers. De prioriteit wordt in 2021 (en daarna) gegeven aan het behoud van bestaande medewerkers. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan het optimaliseren van de inzet van leerkrachten. Begeleiding, coaching en communicatie zijn hierbij essentieel.

Trend 2: Duurzame inzetbaarheid van onderwijsprofessionals

Het behoud van medewerkers staat of valt met het werkgeluk, de gezondheid en de productiviteit van medewerkers. Daarom wordt in het HR-beleid steeds meer aandacht gegeven aan het thema duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en op een gezonde manier kunnen blijven werken. Of dat nu op hun eigen school is of ergens anders. Omdat de ontwikkelingen in het onderwijs behoorlijk zijn en er steeds meer gevraagd wordt van medewerkers, is duurzame inzetbaarheid juist in deze sector belangrijk. De condities waarin leraren hun werk moeten doen, worden onder de loep genomen. Een comfortabele werkomgeving, zelfsturing, betrokken leiderschap, opleiding en ontwikkeling, zijn enkele factoren die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

Trend 3: Employer branding in het primair onderwijs

Dat de komende jaren minder nadruk wordt gelegd op werving van nieuw personeel, wil niet zeggen dat er helemaal geen aandacht wordt besteed aan het aantrekken van nieuwe leraren. Er wordt in het primair onderwijs namelijk volop ingezet op employer branding. Dit is een manier om als organisatie op een duurzame wijze met schaarste op de arbeidsmarkt om te gaan. We spreken dus van een langetermijninvestering in plaats van een oplossing op korte termijn. Bij employer branding gaat het om de beleving. Hoe wil je jezelf als organisatie neerzetten? Vanuit welke kernwaarden en strategie handel je en welke drijfveren hebben jouw medewerkers? In een werkveld waar veel medewerker het leraarschap als een roeping zien, is de noodzaak van employer branding groot.

Trend 4: Digitalisering in het onderwijs

Digitalisering staat in het onderwijs al heel lang op de agenda, maar de ontwikkelingen op dit gebied hebben door de coronapandemie een vlucht genomen. Onderwijsprofessionals kregen in 2020, ook in het primair onderwijs, te maken met hybride lesgeven en blended learning. Hoewel we allemaal hopen dat we niet meer met een pandemie te maken krijgen, zal ook de komende tijd ingezet worden op een geïntegreerde aanpak van online- en contactonderwijs. Voor de HR-professional brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. Want hoe zorg je voor een goede hybride werkplanning? Hoe houd je rekening met de wensen van iedere medewerker en hoe zorg je dat medewerkers betrokken blijven bij de organisatie en het team? Kortom: tijd voor een goede strategie.

Trend 5: Strategische personeelsplanning in het primair onderwijs

Als laatste in het rijtje met HR-trends voor het primair onderwijs vinden we strategische personeelsplanning. Hier draait het om het beschikken over de juiste medewerkers op het juiste moment. Het belang van strategische personeelsplanning is de komende jaren groot. De ontwikkelingen in het onderwijs gaan namelijk razendsnel. Door te investeren in strategische personeelsplanning ben je als HR-afdeling goed voorbereid op de toekomst.

Meer weten over HR-trends in het onderwijs?

Wil je meer weten over HR-trends in het onderwijs? Zoek je een sparringpartner die je nieuwe inspiratie kan geven? Mensium biedt ondersteuning op het gebied van personeelsontwikkeling en mobiliteit en wij kijken graag vrijblijvend met je mee naar welke mogelijkheden er zijn voor jouw organisatie. Neem contact met ons op via het contactformulier of 088 – 141 09 00.