Van werk naar werk

Bijna iedereen komt een keer op een punt in zijn of haar carrière dat het tijd is voor een nieuwe stap. Deze mobiliteit is intern niet altijd mogelijk, maar de stap naar een nieuwe organisatie is spannend en groot. Een mobiliteitsdienstverband of outplacement maakt deze stap makkelijk en neemt veel onrust weg.

Mobiliteitsdienstverband en outplacement

Aan de hand van ons model DNA van ontwikkeling doorloop je als medewerker 12 stappen naar duurzaam succes. Mensium helpt medewerkers bij het vinden van werk(geluk) buiten de organisatie. Dit kan met overname van het dienstverband (mobiliteitsdienstverband) of zonder overname van het dienstverband (outplacement). Voor welke oplossing je ook kiest, bij Mensium vindt 90% van de kandidaten binnen acht maanden nieuw werk. En onze dienstverlening beoordelen ze gemiddeld met een 9,0 (onderzoek Kantar 2019).

  • Mobiliteitsdienstverband
    Bij de overname van een dienstverband ervaren medewerkers rust en zekerheid. Dit geeft ruimte om stappen te zetten naar het hervinden van werkgeluk. De wensen en behoefte van de medewerker staan daarbij altijd centraal. Dit betekent dat de medewerker de regisseur en Mensium de coach is. Als we kiezen voor overname van het dienstverband, een zogenoemd mobiliteitsdienstverband, komt de medewerker via Mensium bij zusterorganisatie Driessen in dienst. Wij nemen het werkgeverschap over, met het oog op een nieuwe toekomst voor zowel medewerker als organisatie. Ontzorgen staat hierbij voorop.

  • Outplacement
    Bij outplacement, zonder overname van een dienstverband, starten we het outplacementtraject vanuit de huidige situatie. De begeleiding naar nieuw werk verloopt verder op eenzelfde manier.

De keuze voor een mobiliteitsdienstverband of outplacement is afhankelijk van de situatie. Ervaring leert dat een mobiliteitsdienstverband tot betere resultaten leidt, maar ook outplacement is een goede oplossing om werkgeluk te hervinden. Mensium denkt graag mee in een oplossing. Bij grote organisaties houden we ook de optie van inplacement graag open.

Onze begeleiding naar nieuw werk

Iedereen heeft talent en passie. Samen met Mensium ga je hier naar op zoek. Door middel van uitgebreide coaching, diverse persoonlijkheids- en beroepskeuzetesten en van-werk-naar-werk-gerichte workshops zorgen we ervoor dat je deze talenten en passie ook (her)vindt. Zo vergroten we het inzicht in eigen kwaliteiten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je bent hierdoor in staat verantwoorde keuzes te maken die je duurzaam aan het werk houdt.

Waarom outplacement via Mensium?

  • Meer dan 90% begeleiden we naar nieuw werk.

  • Tevredenheid over dienstverlening 9,0.

  • Medewerker is regisseur.

  • Gemiddeld binnen acht maanden nieuw werk.

Veelgestelde vragen

Bij een mobiliteitsdienstverband treed je gedurende het begeleidingstraject naar nieuw werk via Mensium in dienst bij Driessen. Dit geeft je optimale zekerheid wat betreft continuïteit, duur van het dienstverband en arbeidsvoorwaarden. Ontzorgen staat hierbij voorop, zodat je de focus volledig kunt leggen op het vinden van een nieuwe en duurzame toekomst. Bij outplacement begeleidt Mensium je ook naar nieuw werk, maar blijf je in dienst blijft bij je huidige werkgever.

Onze inzet is erop gericht dat je een nieuwe baan vindt of je zelfstandig ondernemerschap goed kunt invullen. Mocht het onverhoopt niet lukken om binnen de looptijd van het mobiliteitsdienstverband een baan te vinden, dan eindigt het tijdelijke dienstverband en kun je een beroep doen op een reguliere WW-uitkering. De uiteindelijke toekenning van een WW-uitkering verloopt via het UWV.

Nee, je bent nooit verplicht om deel te nemen. Een mobiliteitstraject is vrijwillig. De medewerker en de organisatie komen uiteindelijk tot een overeenkomst met wederzijdse instemming. Want alleen als beide partijen achter de aanpak staan, komen we samen tot een succes.

De medewerker treedt via Mensium bij zusterorganisatie Driessen in dienst. In afstemming met de opdrachtgever biedt Driessen de medewerker een arbeidsovereenkomst aan voor bepaalde tijd met een vast aantal contracturen per maand. Gedurende de arbeidsovereenkomst volgt Driessen de ABU-cao, met toepassing van de arbeidsvoorwaardenregeling van de organisatie waarvan de medewerker afscheid neemt. Kortom de medewerker gaat er niet op achteruit. Driessen is rechtstreeks aangesloten bij het ABP, waardoor de medewerker indien gewenst ook het ABP-pensioen kan opbouwen. Zo zorgen we ervoor dat je arbeidsvoorwaarden (zo veel mogelijk) gelijk blijven.

Nee, wij vinden niet altijd nieuw werk. Maar geen zorgen. Mensium begeleidt ruim 90% van de mobiliteitskandidaten naar duurzaam nieuw werk. Met een tevredenheidsscore van een 9,0 over onze aanpak, adviseurs en instrumenten kunnen we stellen dat medewerkers onze aanpak waarderen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden op het gebied van een mobiliteitsdienstverband of outplacement? Onze adviseurs beantwoorden graag en geheel vrijblijvend al je vragen. Neem eenvoudig contact met ze op via het informatieformulier.

Blijf op de hoogte!

Kennis delen versnelt de ontwikkeling. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief en laat je inspireren, motiveren en activeren.

Inschrijven nieuwsbrief