Teamontwikkeling

Een team bestaat uit individuele teamleden met elk hun eigen gedrag, vaardigheid en overtuigingen. Elk teamlid brengt ook zijn eigen kwaliteiten en talenten met zich mee. Een goed communicerend team levert een hogere prestatie dan de som van de individuele teamleden. Hoe kun je nu als organisatie het beste uit een team halen en haar ontwikkeling in gang stellen?

Met de juiste afstemming en reflectie verhoog je de interactie en de professionaliteit binnen teams, waardoor de efficiency, productiviteit en gezamenlijke ontwikkeling toeneemt. Mensium biedt hierin diverse programma’s die voor elke organisatie op maat kan worden afgestemd.

Organisatieopstelling

Met een Organisatieopstelling ontstaat een heldere weergave van een systeem. Deze weergave is gerelateerd aan de vraag of problematiek die aanwezig is binnen de organisatie. Dit geeft inzicht in wat er speelt binnen de organisatie met als resultaat van wat bijvoorbeeld mist of nodig is om een volgende beweging te maken.

Teamopstelling

Een teamopstelling is gelijk aan het in kaart brengen van de organisatieopstelling, echter wordt er nu alleen gekeken naar het team, naar de vraag of problematiek die speelt binnen het team en wat het team nodig heeft om in beweging te komen.

Teamvorming

Een goed gevormd team levert een hogere prestatie dan de som van de individuele teamleden. Niet voor elk teamlid is samenwerken en effectief communiceren vanzelfsprekend. Iedereen reageert anders in verschillende situaties. Met de workshop Teamvorming wordt de basis gelegd om samen tot succes te komen.

Neem voor meer informatie contact op