Talentmanagement

Talenten zijn de verborgen schatten in organisaties die met de juiste voedingsbodem zich kunnen ontwikkelen tot een rijkdom van competenties. Elke medewerker brengt ook zijn eigen kwaliteiten en talenten met zich mee. Maar hoe kun je als organisatie datgene aanbieden waardoor de medewerker gestimuleerd wordt tot het ontwikkelen van deze talenten?

Naast de strategie die een organisatie hanteert om verder te groeien, heeft ook de medewerker potentieel tot ontwikkeling. Mensium verzorgt in haar dienstverlening diverse programma’s – zowel individueel als op teamniveau – die organisaties in staat stellen een doorsnede te maken van medewerkers, teams als ook de gehele organisatie, met betrekking tot wat hen drijft, wat de talenten zijn en het ontwikkelpotentieel op het gebied van de competenties. Dit leidt tot het vroegtijdig signaleren van behoeften en het volledig benutten van de mogelijkheden die zowel mens als organisatie in zich heeft.

Hiervoor maken wij gebruik van twee instrumenten: TMA en Insights Discovery

TMA

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een psychologisch en psychometrisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk om het (toekomstige) functionele gedrag van mensen te kunnen inschatten binnen de context van een uit te voeren functie. Tijdens deze analyse worden 44 talenten, 48 competenties en maximaal zes cognitieve factoren gemeten. De TMA geeft ontwikkeladviezen aan de medewerker en maakt inzichtelijk in welk soort werk de kandidaat het meest tot zijn recht komt. Tevens wordt de relatie gelegd tussen talenten en competenties.

Insight Discovery

Insights Discovery is een krachtig en nauwkeurig instrument voor het in kaart brengen van iemands persoonlijkheidsprofiel. Het systeem is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung en maakt gebruik van een kleurentaal om de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen inzichtelijk te maken. Insights Discovery is een uitstekend hulpmiddel voor het leren kennen van de eigen werkstijl in al zijn nuances en te begrijpen welke invloed dit heeft op zakelijke relaties en de relatie bijvoorbeeld binnen een team.

Neem voor meer informatie contact op