Talentmanagement

Talenten zijn de verborgen schatten in organisaties die met de juiste voedingsbodem zich kunnen ontwikkelen tot een rijkdom van competenties. Ook jij brengt jouw eigen kwaliteiten en talenten met je mee. Maar wat heb jij nodig om jouw talenten verder te ontwikkelen, dan wel te ontdekken wat jouw talenten zijn.

Iedereen heeft potentie in zich om verder te ontwikkelen. Hoe oud en ervaren of hoe jong en onervaren je ook bent. Mensium verzorgt in haar dienstverlening diverse programma’s – zowel individueel als op teamniveau – die jou in staat stellen inzichtelijk te krijgen wat jou drijft, wat je talenten zijn en wat het ontwikkelpotentieel op het gebied van competenties is.

Hiervoor maken wij gebruik van twee instrumenten: TMA en Insights Discovery

TMA

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een psychologisch en psychometrisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk om jouw (toekomstige) functionele gedrag te kunnen inschatten binnen de context van een uit te voeren functie.

Tijdens deze analyse worden 44 talenten, 48 competenties en maximaal zes cognitieve factoren gemeten. De TMA geeft ontwikkeladviezen en maakt inzichtelijk in welk soort werk jij het meest tot je recht komt. Tevens wordt de relatie gelegd tussen talenten en competenties.

Insight Discovery

Insights Discovery is een krachtig en nauwkeurig instrument voor het in kaart brengen van jouw persoonlijkheidsprofiel. Het systeem is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung en maakt gebruik van een kleurentaal om jouw unieke persoonlijke voorkeuren inzichtelijk te maken. Insights Discovery is een uitstekend hulpmiddel voor het leren kennen van je eigen werkstijl in al zijn nuances en te begrijpen welke invloed dit heeft op zakelijke relaties en de relatie bijvoorbeeld met je collega’s.

Neem voor meer informatie contact op