De factor is het vermenigvuldigingscijfer dat een bureau hanteert om uiteindelijk tot een totale kostprijs te komen voor het Van werk naar werk traject. Menig opdrachtgever reageert te vaak op slechts de hoogte van de factor, terwijl ze geen helder beeld hebben waarover deze factor wordt berekend. Zo kan het dus zijn dat een factor 1,5 duurder is dan een factor 2,0.

Stel deze 10 vragen

De variabelen waarop nog eens een belangrijk verschil gemaakt wordt zijn:

  • Rekent het mobiliteitsbureau intakekosten, opstartkosten, projectkosten?
  • Worden trainingen separaat in rekening gebracht aan de opdrachtgever?
  • Hoe worden inkomsten uit tussentijdse detachering verrekend met de opdrachtgever?

Is er sprake is van een succesvolle plaatsing voor het einde van de looptijd, dan dient vooraf helder te zijn of het mobiliteitsbureau een succesbonus hanteert:

  • Waarop is deze bonus gebaseerd?
  • Is deze bonus bij aanvang al transparant zodat de opdrachtgever deze kan meenemen in de begroting van maximale kosten?
  • Is er ook een bonus voor de medewerker?
  • Hoe gaat het in dat geval met de facturatie?

En denk tenslotte ook aan:

  • Hoe gaat het mobiliteitsbureau om met reiskosten voor de medewerker? Worden deze doorberekend aan de opdrachtgever?
  • Rekent het mobiliteitsbureau separaat begeleidingskosten of zijn ze opgenomen in de rekenfactor?
  • Welke inspanning levert het mobiliteitsbureau voor de begeleidingskosten?

Kijk goed naar de kosten van een Van werk naar werk traject

Het loont dus de moeite om als opdrachtgever goed te kijken naar de maandelijkse kosten van een Van werk naar werk traject. Tevens mag je 100% helderheid verwachten van het mobiliteitsbureau wat de maximale kosten zullen zijn wanneer een traject conform de afgesproken looptijd wordt afgesloten maar ook wanneer deze eerder succesvol wordt afgerond. Juist door deze volledige transparantie kun je een Van werk naar werk traject goed begroten en kom je niet voor verrassingen te staan.

Whitepaper Mobiliteitsdienstverband

Het duurzaam in beweging krijgen van medewerkers kan een uitdaging zijn. Deze gratis whitepaper geeft inzicht in de voor- en nadelen van een mobiliteitsdienstverband, voor organisatie en medewerker.