Uit mijn eigen ervaringen geldt deze rijkdom echter niet voor iedereen. Ik heb gezien dat mensen binnen organisaties bijvoorbeeld hun leidinggevende juist naar de mond praatten. Vanuit de beste intenties natuurlijk, doch resulterend in een soort van papegaai-cultuur. Kopiëren van gedrag zonder eigen inbreng of houding. Uitstekend bij voorbeeldgedrag, doch risicovol bij ontwikkelvraagstukken. Wat vervolgens bij mij weer allerlei vragen naar voren bracht zoals: hoe moet dit zijn voor die topmanager? Draagt dit bij aan ontwikkeling? Wie houdt de manager de spiegel voor? Wie is voor hem of haar dat oprechte klankbord? En wie voert met hem of haar het ontwikkelingsgesprek? Kortom, hebben we behoefte aan weerspiegelen of weer spiegelen?

De mentor-fase

Nu spreken we in het DNA van Ontwikkeling in fase 4 over de “Mentor-fase”. Waarbij de mentor wordt gekarakteriseerd door iemand die stimuleert, objectief is en onpartijdig, en er zonder belangen volledig voor de ander kan zijn ongeacht de uitkomst van jouw reis. Iemand waarbij jij je kwetsbaar mag opstellen en waarmee jij jouw vragen mag delen zonder daarbij ook maar enig ontzag te verliezen. Iemand die vanuit een gelijkwaardige positie met je mee praat zonder mee te praten. Iemand die met een magisch woord weer een actie met focus losmaakt bij de HELD - de topmanager in dit geval.

Leiderschapsontwikkeling vraagt om openstaan voor wat je nog niet over jezelf weet. Veelal hebben we hier een ander voor nodig die je helpt bij de kennismaking met je blinde vlek. Je niet openstellen kan bovendien als eenzaam ervaren worden met tobben als gevolg. Kwetsbaarheid en leiderschap gaan daarom ook hand in hand bij ontwikkelingsvraagstukken – ook aan de top.

Vanuit leiderschap ontwikkelen, het ontdekken van ontwikkelpotentieel en deze te transformeren naar benutbare mogelijkheden ziet Mensium als een belangrijke succesfactor in de optimale verbinding tussen mens en organisatie. Hierin vervult de topmanager een belangrijke rol – in zijn eigen transformatie, als ook in die van de organisatie. Dit vraagt om aandacht met als hamvraag: “Ga je voor tobben of voor toppen?”

Meer weten over excelleren in leiderschap? Lees wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van executive coaching.