Gelijktijdig aan de laatste afspraak in Utrecht verkondigt Rutte tijdens een persconferentie de eerste maatregelen die gelden voor heel Nederland. Het wordt ons duidelijk dat dit voorlopig ons laatste fysieke gesprek bij een klant zal zijn, want de boodschap is duidelijk; werk zoveel mogelijk thuis!

Mijn collega en ik carpoolen samen richting Brabant, zeggen elkaar gedag en rijden allebei naar huis. Niet wetende dat het lang zal duren voordat we elkaar weer live zullen zien. Ik realiseer me op dat moment nog niet goed dat alle zaken die er voor zorgen dat ik met een glimlach naar mijn werk ga vanaf dat moment in een heel ander daglicht komen te staan.

Mensen die mij kennen weten hoe graag ik onder de mensen ben. Echt in verbinding zijn! Los van woorden die gebruikt worden, kijk ik en voel ik aan wat er daadwerkelijk gezegd wordt. Deze verdieping; achterhalen wat er echt gezegd wordt vind ik geweldig om te doen! Dat geldt in zowel mijn contact met collega’s als het contact met klanten. Daarnaast ben ik meer dan 100% overtuigd van de impact die wij kunnen maken met onze dienstverlening. De inzichten die deelnemers krijgen gedurende onze trainingen zijn voor mij echt de kers op de taart! Ik gun eenieder inzichten die leiden tot ontwikkeling!

Is het niet linksom dan gaan we rechtsom

Als half maart blijkt dat ik tot nader order thuis werk, geen fysieke klantafspraken meer kan hebben en alle geplande trainingen van de komende periode geannuleerd moeten worden moet ik toch even slikken. Wat nu?

Denken in mogelijkheden! In plaats van lang stilstaan bij wat niet meer kan wordt de oproep geplaatst om na te denken over wat we wel kunnen. En zo ontdek ik bij mezelf een kant die ikzelf nog wel eens onbenut laat. Er komt een enorme drive naar boven om door te gaan met de mooie dingen die we aan doen zijn. Is het niet linksom dan gaan we rechtsom. Het kan niet zo zijn dat wij, juist in deze heftige periode, geen impact meer kunnen maken. Ja, de klassikale sessies worden geannuleerd en ja, we missen veel non verbale communicatie als we achter een beeldscherm zitten, maar ik geloof er ook in dat ontwikkeling nooit stil staat.

Dat ontwikkeling voor iedereen anders is, is een feit. Ik geloof er echter in dat ieder individu zich in deze heftige tijd aan het ontwikkelen is. Als ik voor mezelf spreek leer ik enorm door bijvoorbeeld naar mijn kinderen te kijken. De flexibiliteit die zij hebben vind ik bewonderenswaardig. Daarnaast ben ik me er nog meer bewust van geworden wat ik echt belangrijk vind, wat mooie inzichten geeft voor nu én in de toekomst.

We merken al snel dat dit ook leeft bij organisaties. In de eerste week werd ik gebeld door een aantal trouwe klanten met de vraag wat wij in deze tijd wél kunnen bieden. Heel bijzonder om te ervaren hoe dit proces gaat; samen met de klant, op afstand, mooie dingen bedenken om ontwikkeling te waarborgen. Een bevestiging dat onze gedachte van “verandering omzetten in ontwikkeling” ook leeft binnen organisaties. Samen met onze trainers hebben we een aantal bestaande trainingen om kunnen bouwen naar online workshops, gekoppeld aan de huidige verandering die Corona heet. Een verandering die voor iedereen aan de orde is en waarin eenieder zich kan ontwikkelen

Trots!

Ik reflecteer dagelijks met mijn collega’s op de hele situatie, we maken hier bewust tijd en ruimte voor! Dit leidt tot veel nieuwe inzichten. Een half jaar geleden had niemand in ons team verwacht dat wij een paar maanden later een deel van onze dienstverlening online zouden aanbieden. Als ik kijk naar waar we nu staan ben ik echt super trots; een aantal mooie online trainingen waarmee we gegarandeerd impact kunnen maken en kunnen bijdragen aan het omzetten van deze verandering in ontwikkeling! En daarmee kunnen wij, weliswaar in een andere setting, toch van betekenis zijn bij zowel individuele als team ontwikkeling. En dat is voor mij toch wel een hele belangrijke drijfveer, die fysieke gesprekken komen wel weer!

De komende periode ontwikkelen we online door en staan we te popelen om, zodra het weer kan, weer fysiek aan de slag te gaan. Ik geloof er namelijk ook nog steeds in dat echte verbinding en verdieping offline gebeurt.

Veranderingen binnen organisaties kunnen ervoor zorgen dat medewerkers met betrekking tot hun functie of functie-inhoud een transitie doormaken. Zelden wordt verandering warm ontvangen. Weten wat je hebt geeft immers een gevoel van veiligheid en controle. Het is dus niet vreemd dat er bij verandering vrijwel altijd een zekere vorm van weerstand ontstaat. Hoe ga je om met deze weerstand? Het model DNA van ontwikkeling kan je hierbij helpen.