Dromen

Ik ging in gesprek met iemand die mijn twijfels aanhoorde en me aanspoorde eens kritisch te kijken naar mijn situatie. De gesprekken inspireerden me, wakkerden iets in mij aan. Ik kreeg inzicht in het feit dat ik op de lange termijn niet gelukkig zou worden als de situatie zou blijven zoals hij op dat moment was. In die gesprekken kwam al naar voren dat een coachende rol misschien wel bij mij past. Tijdens die reeks gesprekken leek het alsof er iets openbrak. In plaats van dingen meteen weg te wuiven, stond ik veel meer open voor nieuwe dingen, nieuwe gedachten en ik durfde het aan om te gaan dromen over mijn toekomst. Hoe zou dat nou zijn, werken als coach? Hoe voelt het om een dergelijke rol te vervullen? Ik kon, anders dan de jaren daarvoor, mijn gedachten en gevoel de vrije loop laten.

Uitspreken

Toen mijn gedachten en gevoelens de ruimte kregen, durfde ik voor het eerst mijn dromen hardop uit te spreken. Ik sprak erover met mijn omgeving en daardoor ging het meer leven, werd het tastbaarder. Hoe duidelijker mijn dromen werden, hoe meer behoefte ik kreeg om de boel concreter te maken. Want dromen is geweldig, maar ik wilde vérder. Ik ging aan de slag met de vragen die er leefden. Niet alleen mijn vragen maar ook de vragen van mijn omgeving dwongen me op zoek te gaan naar antwoorden.

Ga met ons aan de slag met jouw droom. Bij Mensium hebben we een aanpak ontwikkeld voor verschillende situaties.

Verdiepen

Ik ben me gaan verdiepen in het vak van loopbaancoach. Ik voerde gesprekken met verschillende mensen die als coach/trainer werkten. Al gauw werd duidelijk dat ik eerst mezelf moest leren kennen wilde ik mijzelf gaan ontwikkelen tot loopbaancoach. Ook de praktische kant behoefde wat onderzoek. Was het financieel haalbaar? Was het praktisch mogelijk en stond mijn gezin er wel achter? Want een opleiding volgen vergt een grote investering zowel financieel, praktisch als mentaal. In deze tijd waren belemmerende gedachtes mij niet vreemd. Ik was onzeker over het pad dat ik wilde bewandelen. Gaat me dit wel lukken? Kan ik dit wel? Ook later in het proces staken deze belemmerende gedachtes nog regelmatig de kop op.

Gewoon doen

Dat klinkt natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik startte met een opleiding NLP om daarna de nodige vervolgopleidingen te volgen. Ook in deze fase waren er de belemmerende gedachten: “Waarom wilde ik dit toch zo graag?”, “Waar ben ik aan begonnen?”, “Had ik alles niet beter bij het oude kunnen laten?”. Kortom: de behoefte om de onzekerheid die de ontwikkeling met zich meebracht te laten verdwijnen, speelde regelmatig op. Kiezen voor zekerheid is in zo’n geval de makkelijkste weg. Gelukkig realiseerde ik me tijdig dat ik de confrontatie aan moest gaan met deze belemmerende gedachtes. Dit deed ik gedurende de opleidingen omdat het gewoonweg onderdeel was van de lesstof, maar ook daarbuiten. Ik had gesprekken over de ontwikkeling die ik doormaakte en de onzekerheden die daarbij kwamen kijken. Ook hier hielp het hardop uitspreken én opschrijven van mijn onzekerheden in het loslaten ervan. Ik voltooide in de periode die volgde mijn opleidingen en kreeg de kans om als loopbaancoach aan de slag te gaan bij Mensium. Mijn droom kwam uit.

Een traject als dat van mij en van vele anderen, laat zich natuurlijk niet vangen in een paar pagina’s. Toch wil ik mijn verhaal delen, omdat het me heel veel moois heeft opgeleverd. Ik ben het traject van ontwikkeling ingegaan en heb daarmee een verandering tot stand gebracht die mijn droom deed uitkomen.

Het DNA van ontwikkeling is dé reisgids voor organisatieontwikkeling. Aan de hand van een 12 stappenmodel doorloop je alle fases die je tegenkomt als jouw organisatie in beweging is. Het DNA van ontwikkeling is nu te bestellen.

Successen vieren

Als ik terugkijk zijn er voor mij 3 dingen die in een proces als dit van onschatbare waarde zijn:

  1. Kleine stapjes
    Cruciaal in het gehele proces is geduld. Om een gewenste verandering om te zetten in een ontwikkeling, is geduld vereist en ik spreek uit ervaring als ik zeg dat dit niet altijd eenvoudig is. Ik als ongeduldig type wil zo snel mogelijk van A naar B. De verandering kan me niet snel genoeg plaatsvinden. Maar het is de aaneenschakeling van kleine stapjes die uiteindelijk leidt tot ontwikkeling en verandering.
  2. Vier je successen
    Iedere stap die je zet, hoe klein ook, is er één. Sta dus iedere keer even stil bij het feit dat je weer een stukje dichter bij je droom bent gekomen.
  3. Vertrouw op jezelf
    Het enige waar ik op terug kon vallen in dit proces, was het vertrouwen in mezelf. Dít was de weg die ik moest bewandelen om te komen waar ik wilde komen, mijn dromen te behalen. En het is dat vertrouwen in mijzelf dat er voor gezorgd heeft dat ik volhield, dat ik doorging en mezelf bleef ontwikkelen om uiteindelijk de gewenste verandering te doen plaatsvinden. Een verandering die er toe leidde dat ik nu als loopbaancoach bij Mensium mensen mag begeleiden die een vergelijkbaar proces doorlopen.