Leerlijn Samenwerken in teams

In een ideaal team werkt iedereen geweldig samen en communiceert iedereen effectief. Toch lijkt dit niet altijd voor iedereen weggelegd. Communiceren en samenwerken is niet voor elk teamlid vanzelfsprekend.  Ieder team bestaat uit mensen die elk hun eigen kwaliteiten bezitten. Door inzicht te krijgen in jouw persoonlijke voorkeuren en communicatiestijlen wordt het makkelijker om met anderen samen te werken. De leerlijn Samenwerken in teams gaat over de persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit en communicatie in teams. 

Inhoud 

Met deze leerlijn verkrijg je inzicht in jouw communicatiestijl, voorkeuren, waarden en mogelijke beperkingen voor het team. Ook leer je de communicatiestijl en voorkeuren van de ander te begrijpen en daar op af te stemmen. In deze leerlijn leer je hoe je jouw communicatie afstemt op vooropgestelde doelstellingen. De effectiviteit van de samenwerking vergroot wanneer je jouw rol en verantwoordelijkheden afstemt op jouw persoonlijke voorkeur en die van de ander. Je leert om verwachtingen uit te spreken en aannames uit te sluiten. Leer hoe je helder communiceert en vorm de basis van een gemeenschappelijk succes. 

Resultaat 

Na het volgen van deze leerlijn ben je op de hoogte van: 

 • voorkeursstijlen in communicatie 
 • persoonlijkheidsvoorkeuren van jezelf en de ander
 • hoe jouw gedrag je helpt of belemmert bij verandering 

Daarnaast ben je in staat om: 

 • jezelf af te stemmen op jouw gesprekspartner 
 • voorkeuren en verschil op rolinvulling te herkennen 
 • voorkeuren en verschillen in een team te benutten 
 • rollen en verantwoordelijkheden binnen een team af te stemmen 
 • verwachtingen om te zetten naar concrete doelstellingen 
 • afspraken te contracteren 
 • te reflecteren op eigen houding en gedrag in een gesprek 
 • feedback te geven en ontvangen op eigen gedrag en dat van de ander 
 • zowel intra- als persoonlijke communicatie te versterken  

Programma  

Om de bovenstaande leerdoelen te behalen komen in de leerlijn Samenwerken in teams de onderstaande onderwerpen aan bod: 

 • de kracht van de perceptie 
 • het communicatiemodel 
 • observeren en interpreteren 
 • persoonlijkheidsvoorkeuren met behulp van Insights Discovery 
 • herkennen van eigen voorkeuren en voorkeuren van de ander 
 • afstemmen op voorkeuren 
 • voorkeuren in relatie tot rollen en verantwoordelijkheden 
 • uitgangspunten van feedback geven en ontvangen 
 • van bespreken naar afspreken 
 • feedbackmethodieken, feedback in de praktijk 

Duur 

3 dagen 

Prijs

€ 2.085,00 per persoon, vrij van btw