Loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid

Mensium ondersteunt mens en organisatie op het gebied van loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid. Wat zijn voor de medewerker mogelijke stappen in de loopbaan en in hoeverre past de inzetbaarheid van de medewerker in de ontwikkelstrategie van de organisatie?

Met een excellent team van loopbaanprofessionals zetten wij ons in voor een optimaal potentieelbenutting en -ontwikkeling van mens en organisatie met de juiste persoon op de juiste plek als streven.

Outplacement

Het outplacementtraject is een intensief en gefaseerd werk-naar-werk-traject gebaseerd op  het model van DNA van Ontwikkeling. Het traject is gericht op het vinden van nieuw werk buiten de organisatie en kent naast een individueel begeleidingstraject ook een collectieve benadering via de Mensiumacademie, waarin vaardigheidstrainingen centraal staan, en de Jobclub waarin de focus ligt op de kracht van netwerken.

Overname dienstverband

Loopbaanbegeleiding

Het loopbaan begeleidingstraject wordt ingezet wanneer de medewerker wil onderzoeken wat hem of haar drijft en wat de volgende stappen in de loopbaan kunnen zijn. Vanuit de persoonlijke behoeften worden ontwikkelsuggesties aangegeven om het toekomstperspectief van de medewerker middels een plan tot uitvoering te brengen.

Arbeidsvoorwaarden CAO pensioen

Verzuim en Verzuimpreventie

Om ziekteverzuim te voorkomen bieden wij ook preventieve begeleidingstrajecten. Hiervoor dragen wij zorg dat u niet uitvalt en juist weer in verbinding komt met uw innerlijke kracht.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een cyclisch proces waarbij de medewerker pro-actief en vanuit een intrinsieke motivatie bezig is mijn zijn persoonlijke ontwikkeling die gedreven wordt vanuit zijn behoeften. Via het model DNA van Ontwikkeling doorloopt de medewerker 12 fases waarin kennisgemaakt wordt om te handelen vanuit authenticiteit en wat bijdraagt tot duurzaam succes als gevolg. 

Neem voor meer informatie contact op