Loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid

Welke mogelijke stappen kun jij zetten in jouw loopbaan en in hoeverre past jouw inzetbaarheid in de ontwikkelstrategie van de organisatie waarbinnen jij nu werkzaam bent? Mensium ondersteunt mens en organisatie op het gebied van loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid.

Ons streven is jouw werkgeluk. Met een professioneel team van loopbaancoaches begeleiden wij jou in je zoektocht naar jouw talenten en drijfveren en kijken wij naar hoe jij je persoonlijk kan ontwikkelen om langer en beter inzetbaar te zijn.

Outplacement

Het outplacementtraject is een intensief en gefaseerd werk-naar-werk-traject gebaseerd op  het model van DNA van Ontwikkeling. Het traject is gericht op het vinden van nieuw werk buiten de organisatie en kent naast een individueel begeleidingstraject ook een collectieve benadering via de Mensiumacademie, waarin vaardigheidstrainingen centraal staan, en de Jobclub waarin de focus ligt op de kracht van netwerken.

Overname dienstverband

Loopbaanbegeleiding

Een loopbaanbegeleidingstraject kan uitkomst bieden wanneer je wilt onderzoeken wat jou drijft en wat de volgende stappen in jouw loopbaan kunnen zijn. Vanuit jouw persoonlijke behoeften worden ontwikkelsuggesties aangegeven om jouw toekomstperspectief middels een plan tot uitvoering te brengen.

Arbeidsvoorwaarden CAO pensioen

Verzuim en Verzuimpreventie

Om ziekteverzuim te voorkomen bieden wij ook preventieve begeleidingstrajecten. Hiervoor dragen wij zorg dat je niet uitvalt en juist weer in verbinding komt met je innerlijke kracht.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een cyclisch proces waarbij je pro-actief en vanuit een intrinsieke motivatie bezig bent met jouw persoonlijke ontwikkeling die gedreven wordt vanuit jouw behoeften. Via het model DNA van Ontwikkeling doorloop je 12 fases waarin je leert om te handelen vanuit authenticiteit wat duurzaam succes tot gevolg heeft. 

Neem voor meer informatie contact op