Alle voorspellingen en beleidsplannen konden overboord. Veel organisaties zijn tijdens de eerste lockdown in maart in een overlevingsmodus gestapt, waarin de focus verlegd werd naar zorgen dat het werken op afstand zo goed als mogelijk doorging. De dagelijkse gang van zaken kreeg de hoogste prioriteit. Je kunt dit ook wel vergelijken met de ‘freeze’-reactie op een noodsituatie.

In deze primaire reactie ga je terug naar de basis, ga je die dingen doen die ervoor zorgen dat je je hoofd boven water houdt, als mens én als organisatie. Veel mensen grepen terug op hun taakstelling. De tijd en aandacht die beschikbaar was, ging naar het uitvoeren van die werkzaamheden die essentieel zijn voor de continuïteit van je werk en organisatie. Overige zaken belandden in de kast om pas weer tevoorschijn te komen als daar weer ruimte voor is. De zorg voor de individuele medewerker is hiermee naar de achtergrond verdwenen. Opleiding, coaching en mobiliteit zijn op de lange baan geschoven. Hoofdpijndossiers bleven nog langer op de plank liggen.

Medewerkers zijn het grootste goed

Veel organisaties realiseren zich intussen dat deze reactie slechts tijdelijk kan standhouden, omdat de gevolgen ervan té groot zijn. Want juist in deze tijden van digitalisering, werken op afstand, bezuinigingen en reorganisaties zijn je medewerkers het grootste goed. Het gaat immers niet alleen om wat iemand doet, maar juist om hoe iemand dat doet en vanuit welke drijfveren. We hebben allemaal ervaren wat het gemis aan persoonlijke aandacht met je doet, zowel persoonlijk als professioneel. Het is juist die persoonlijke aandacht die het verschil maakt tussen gewoon je werk uitvoeren of dat met passie en volle overtuiging doen. Met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van je dienstverlening.

Stap in de ‘fight’-modus

Hoog tijd dus voor organisaties om in de ‘fight’-modus te stappen en energie te stoppen in datgene wat er op de lange termijn het meest toe doet: je medewerkers. Investeer juist nu, nu medewerkers elkaar lange tijd niet ontmoet hebben, in de ontwikkeling van je teams. Heb oog voor de situatie waarin je medewerkers zitten en bied ze de begeleiding die ze nodig hebben. Ga aan de slag met thema’s als vitaliteit en veerkracht, laat medewerkers een opleiding volgen of ga aan de slag met dat hoofdpijndossier. Je aandacht is harder nodig dan ooit.