En vooruitkijkend op wat er nog komen gaat, de noodzaak om online te werken, helpt daar zeker niet bij. Nu weet ik dat binnen organisaties afstemming en verbinding op de werkvloer sowieso een aandachtspunt is en om onderhoud vraagt. Maar hoe is dit nu in deze coronatijd? Als ik luister naar de verhalen om me heen, hoor ik dat inwerktrajecten van nieuwe medewerkers online plaatsvinden, dat nieuwe teams zijn samengesteld via de digitale snelweg en dat teamleden elkaar nog niet in levende lijve hebben ontmoet.

Managen van bubbels

Begrijpelijk natuurlijk, immers worden we gevraagd om thuis te werken. Het is noodzakelijk om vanuit onze veilig bubbel ons werk te doen. Niettemin doet dit iets met de verbinding. In de samenwerking onderling, maar ook tussen leidinggevende en de medewerkers. Hoe zorg je dat mensen aangehaakt zijn en blijven? Hoe zorg je voor draagvlak en hoe borg je gemeenschappelijk draagvlak? Zeker als eenieder vanuit zijn eigen bubbel opereert.

Juist in deze tijd vraagt leiderschap om het managen van bubbels. Het managen van bubbels begint met hoe de leidinggevende zelf met de situatie omgaat. Maar tegelijkertijd ook weet heeft van wat er in zijn omgeving gebeurt. Wat beweegt mensen in hun handelen? Wat houdt hen bezig? In hun privé en in het werk. Wat drijft hen op dit moment en hoe uit zich dit in de verbinding? Zeker in een tijd waarin er gewerkt wordt op afstand is het van belang om bewust te zijn wat eenieder drijft en wat onze persoonlijkheidsvoorkeuren zijn.

Samenwerking en leiderschap

Onze drijfveren en voorkeuren vertalen zich in het gedrag wat we vertonen en zijn van invloed op de samenwerking. De effectiviteit van de samenwerking wordt vergroot wanneer we afstemmen op wat onszelf drijft en wat een ander drijft. Anders gezegd; afstemmen op wat we zelf willen en wat we gezamenlijk willen. Bij de beleving van ‘moeten’ kost het energie; de beleving van ‘willen’ levert energie op en leidt tot pro-activiteit.

Samenwerking en vanuit leiderschap ontwikkelen zie ik als een belangrijke succesfactor in de optimale verbinding tussen mens en organisatie. Ook wanneer er sprake is van een fysieke afstand. Hierin vervult de leidinggevende een belangrijke rol – in zijn eigen drijfveren, zijn zelfkennis, zijn reflectie daarop, als ook op die van de omgeving. Dit vraagt om aandacht met als hamvraag: “Hoe manage jij bubbels?”

Huub Mennen – Sr. Adviseur Mensium