Teamvorming

Een team bestaat uit mensen die elk hun eigen kwaliteiten bezitten. Een goed gevormd team levert een hogere prestatie dan de som van de individuele teamleden. De workshop teamvorming gaat over effectiviteit, communicatie en het willen bereiken van een gemeenschappelijk doel met inzet van elkaars kwaliteiten.

Niet voor elk teamlid is samenwerken en effectief communiceren vanzelfsprekend. Iedereen reageert anders in verschillende situaties. Waar de één kansen ziet, ziet de ander bedreigingen. Waar de één details nodig heeft, benadert de ander vanuit abstracties. Daarnaast kan elk individu eigen belangen hebben, waardoor er een ‘verborgen agenda’ ontstaat met kans op sabotage van het gemeenschappelijk doel. Met de workshop Teamvorming wordt de basis gelegd om samen tot succes te komen.

Resultaat workshop

Met teamvorming kunnen de volgende beoogde resultaten bereikt worden:

Aanbod workshop

Praktische informatie

Optioneel kunnen bij teamvorming de volgende instrumenten en begeleiding worden ingezet:

 

Neem voor meer informatie contact op