Teamopstelling

Een systeem is een verzameling elementen met een bijzondere eigenschappen. Het geheel heeft andere eigenschappen dan de som der afzonderlijke elementen. Een team vormt weer een systeem binnen een groter systeem ofwel de organisatie. Systemen hebben invloed op het welzijn en gedrag van eenieder die onderdeel is van dat systeem. Een teamopstelling is een systemische methode welke gericht is op het weergeven van wat er in een team speelt.

Als mens maken wij deel uit van systemen. Eén zo’n systeem is ons systeem van herkomst of te wel ons familiesysteem. Andere systemen zijn bijvoorbeeld organisatiesystemen en maatschappelijke systemen. De invloed van systemen op het functioneren kan sterk zijn. Met teamopstellingen kunnen bijvoorbeeld de volgende vraagstukken inzichtelijk worden gemaakt:

Inhoud workshop

Resultaat

Met een teamopstelling ontstaat een heldere weergave van een systeem. Deze weergave is gerelateerd aan de vraag of problematiek die aanwezig is binnen het team. Dit geeft inzicht in wat er speelt binnen het team met als resultaat van wat bijvoorbeeld mist of nodig is om een volgende beweging te maken.

Aanbod workshop

Praktische informatie

Optioneel kunnen bij teamopstellingen de volgende instrumenten en begeleiding worden ingezet ter ontwikkeling:

Neem voor meer informatie contact op