Waarden gedreven samenwerking

Bij waarden gedreven samenwerking staat het samenwerken op basis van wat ons drijft centraal. Het komt regelmatig voor dat binnen een team niet altijd duidelijk is welke richting je met elkaar op gaat. Zeker niet wanneer de samenstelling van het team nieuw is. Als er dan ook nog op afstand en veelal online wordt gewerkt zorgt het niet kennen van onze eigen en elkaars drijfveren voor een extra moeilijkheidsgraad. Voor een optimale samenwerking in een team is het van belang dat de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op staan.

Inhoud

In het leerprogramma waarden gedreven samenwerking wordt met de leermodule ‘why’ de basis gelegd in het werken vanuit een gemeenschappelijk belang. Waarom doe je de dingen die je doet? Vanuit welke behoeften maak jij jouw stappen? Ben je met de juiste dingen bezig en wat heeft prioriteit? Met behulp van de Golden Circle van Simon Sinek ga je aan de slag met jouw persoonlijke drijfveren en hoe deze aansluiten bij die van het team of organisatie. Je krijgt inzicht in wat mens en organisatie verbindt en hoe je draagvlak creëert.

Resultaat

Na het volgen van dit leerprogramma:

 • heb je inzicht in eigen gedrag en drijfveren, in die van de ander en in wat mens en organisatie verbindt;
 • weet je hoe je moet bouwen aan een gemeenschappelijk draagvlak en deze te vertalen naar persoonlijke en/of gemeenschappelijke doelstellingen;
 • ben je bewust van het Waarom en van communicatiepatronen in gesprekken.

Daarnaast ben je in staat om:

 • meer openheid en vertrouwen te creëren in gesprekken;
 • af te stemmen op de ander;
 • de efficiency in samenwerkingen te verhogen;
 • ruimte in te nemen in gesprekken;
 • verwachtingen in- en over te brengen en deze om te zetten naar concrete doelstellingen;
 • te contracteren op afspraken;
 • te reflecteren op gedrag middels feedback en vanuit deze feedback te ontwikkelen.

Programma

Het leerprogramma Gedoe in samenwerking is een samenstelling van onderstaande leermodules:

 • Leermodule Why - WHY | HOW | WHAT waarin de basis wordt gelegd voor waarden gedreven leiderschap. Waarom doen we de dingen die we doen? En vanuit welke behoeften maak ik stappen? Vanuit de Golden Circle van Simon Sinek ga je als deelnemer aan de slag met jouw persoonlijke drijfveren en overtuigingen.
 • Leermodule Kunst van het afstemmen waarin je de efficiency in de communicatie vergroot door niet alleen bezig te zijn met wat er gezegd wordt (de inhoud), maar ook met de manier waarop (vorm).
 • Leermodule Managen van verwachtingen waarin je inzicht krijgen in hoe je richting geeft aan jouw verwachtingen.
 • Leermodule Feedback geven en ontvangen waarin je eigen verantwoordelijkheid leert te nemen in het in het geven en ontvangen van feedback met een mogelijke gezamenlijke ontwikkeling tot gevolg.

Borging
Leerprogramma’s vragen om onderhoud en het geleerde te integreren en te borgen. Gedurende het dagdeel borging staat (onder begeleiding van een trainer) het delen van casuïstiek centraal. De specifieke leerdoelen uit het doorlopen programma kunnen hierbij als uitgangspunt dienen. Dit heeft als doel om het geleerde te activeren en hiermee de borging en de transfer naar de werkvloer te versterken.

De voordelen van InCompany

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

 • Op een voor jouw organisatie gewenst moment
 • Gepersonaliseerd naar jouw organisatie

Veelgestelde vragen

Ja, de training wordt volledig aangepast naar de organisatie en de hulpvraag die er ligt.

Het maximale aantal deelnemers voor de leermodule Waarden gedreven samenwerking is 10 personen voor een online training en 12 personen voor offline trainingen.

Blijf op de hoogte!

Kennis delen versnelt de ontwikkeling. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief en laat je inspireren, motiveren en activeren.

Inschrijven nieuwsbrief