Teamvorming vanuit verbinding

Het komt regelmatig voor dat binnen een team niet altijd duidelijk is welke richting je met elkaar op gaat. Zeker niet wanneer de samenstelling van het team nieuw is. Als er dan ook nog op afstand en online wordt gewerkt zorgt het niet kennen van onze eigen en elkaars drijfveren voor een extra moeilijkheidsgraad. Voor een optimale samenwerking in een team is het van belang dat de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op staan. Hoe krachtig is het als je als individu in het team positie neemt vanuit jouw waarden die vervolgens ook nog aansluiten op de waarden van de organisatie waar je een onderdeel van bent?

Inhoud

Teamvorming vanuit verbinding betekent stilstaan bij de vraag wat jij belangrijk vindt. Elk team bestaat immers uit individuele teamleden met elk hun eigen gedrag, vaardigheden en overtuigingen. Weet jij wat jou zelf drijft? Of wat de intenties zijn van jouw collega in zijn handelen? Een goed gevormd team levert een hogere prestatie vanuit een gemeenschappelijk draagvlak. Dit vraagt om stil te staan bij het waarom van wat je wilt bereiken.

Met behulp van de Golden Circle van Simon Sinek wordt de basis gelegd voor het werken vanuit een gemeenschappelijk belang. Vervolgens leer je de efficiency in je communicatie te vergroten door niet alleen bezig te zijn met wat er gezegd wordt (de inhoud) maar ook de manier waarop iets gezegd wordt (de vorm). Ook besteden we aandacht aan het manager van verwachtingen en afspraken maken. Het geven en ontvangen van feedback vormt het afsluitend geheel in de samenwerking en leert je naast het aanspreken ook de efficiency te vergroten met vertrouwen, openheid en veiligheid als uitgangspunt.

Resultaat

Na het volgen van dit leerprogramma:

 • heb je inzicht in eigen gedrag en drijfveren, in die van de ander en in wat mens en organisatie verbindt;
 • weet je hoe je moet bouwen aan een gemeenschappelijk draagvlak en deze te vertalen naar persoonlijke en/of gemeenschappelijke doelstellingen;
 • ben je bewust van het Waarom en van je eigen communicatiestijl.

Daarnaast ben je in staat om:

 • openheid en vertrouwen te creëren in gesprekken en ruimte in te nemen in de gesprekken;
 • af te stemmen op de ander;
 • de efficiency in de samenwerkingen te verhogen;
 • verwachtingen in- en over te brengen en deze om te zetten naar concrete doelstellingen;
 • te contracteren op afspraken;
 • te reflecteren op gedrag middels feedback.

Programma

Het leerprogramma Teamvorming vanuit verbinding is een samenstelling van onderstaande leermodules:

 • Leermodule Waarden gedreven leiderschap waarin de basis wordt gelegd voor waarden gedreven leiderschap. Waarom doen we de dingen die we doen? En vanuit welke behoeften maak ik stappen? Vanuit de Golden Circle van Simon Sinek ga je als deelnemer aan de slag met jouw persoonlijke drijfveren en overtuigingen.
 • Leermodule NLP: Kunst van het afstemmen waarin je bewust wordt van jouw eigen gedrag en het gedrag van de ander. Door inzichtelijk te krijgen in wat je onbewust doet, krijg je een bewuste keuze in hoe je werkelijk kunt afstemmen op de ander, waardoor de kwaliteit van het contact wordt vergroot.
 • Leermodule Managen van verwachtingen waarin je inzicht krijgen in hoe je richting geeft aan jouw verwachtingen.
 • Leermodule Feedback geven en ontvangen waarin je eigen verantwoordelijkheid leert te nemen in het in het geven en ontvangen van feedback met een mogelijke gezamenlijke ontwikkeling tot gevolg.

De training vindt geheel online plaats en bestaat uit 10 dagdelen.

De voordelen van InCompany

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

 • Op een voor jouw organisatie gewenst moment
 • Gepersonaliseerd naar jouw organisatie

Veelgestelde vragen

Ja, de training wordt volledig aangepast naar de organisatie en de hulpvraag die er ligt.

Het maximale aantal deelnemers voor het leerprogramma 'Teamvorming vanuit verbinding’ is 10 personen.

Blijf op de hoogte!

Kennis delen versnelt de ontwikkeling. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief en laat je inspireren, motiveren en activeren.

Inschrijven nieuwsbrief