Samenwerken bij verandering

Veranderingen binnen teams of organisaties kunnen er voor zorgen dat medewerkers een transitie doormaken met betrekking tot hun functie, functieontwikkeling en/of de bijbehorende inzetbaarheid. Dit vraagt om transformationeel leiderschap. Wat is de noodzaak van een verandering? Hoe zorg je ervoor dat de verandering niet als een bedreiging ervaren wordt, maar juist in een ontwikkeling kan worden omgezet? En hoe ga je om met weerstand bij veranderingen? Het leerprogramma ‘verandering binnen teams of organisatie’ richt zich op de reis die wordt doorlopen bij verandering en hoe deze omgezet kan worden in ontwikkeling. Zowel op individueel niveau als op teamniveau.

Inhoud

Met het leerprogramma ‘Samenwerken bij verandering’ leer je vorm en inhoud te geven aan jouw rol als (reis)leider en jouw medewerkers mee te nemen in dit ontwikkelproces – ook vanuit de perceptie van de medewerker en leer je te werken vanuit de noodzaak om te veranderen en te ontwikkelen.

Met behulp van de Golden Circle van Simon Sinek ga je aan de slag met jouw persoonlijke drijfveren en hoe deze aansluiten bij die van het team of organisatie. Je krijgt inzicht in wat mens en organisatie verbindt en hoe je draagvlak creëert. Een gemeenschappelijk draagvlak is het vertrekpunt in de betekenis van waarden. Pas wanneer het vertrekpunt van de reis helder is, kun je je inzetten voor de eindbestemming. Het conformeren aan een gemeenschappelijk draagvlak leidt tot een gezamenlijke focus en het nemen van positie. Daarnaast geeft het inzicht in wat de aanleiding is van weerstand, wat handig is gedurende transformatieprocessen.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan transformationeel leiderschap. Je leert als leidinggevende hoe je medewerkers meeneemt in veranderingen binnen de organisatie. Wat vraagt een ontwikkeling in de organisatie van de ontwikkeling van de medewerker? En hoe stimuleer je als leidinggevende dat de medewerker zelf de regie neemt in zijn individuele ontwikkeling?

Resultaat

Na het volgen van dit leerprogramma:

 • heb je inzicht in eigen gedrag en drijfveren, in die van de ander en in wat mens en organisatie verbindt;
 • weet je hoe je moet bouwen aan een gemeenschappelijk draagvlak en deze te vertalen naar persoonlijke en/of gemeenschappelijke doelstellingen;
 • ben je bewust van het Waarom en van communicatiepatronen in gesprekken.

Daarnaast ben je in staat om:

 • eigen verantwoordelijkheden te nemen en andere te stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen;
 • de positiviteit en pro-activiteit te vergroten;
 • helderheid te creëren door het formuleren van doelstellingen en deze te contracteren;
 • de efficiency in samenwerkingen te verhogen;
 • te reflecterem op gedrag middels feedback en vanuit hier te ontwikkelen.

Programma

Het leerprogramma Verandering binnen teams of organisatie is een samenstelling van onderstaande leermodules:

 • Leermodule Waarden gedreven leiderschap waarin de basis wordt gelegd voor waarden gedreven leiderschap. Waarom doen we de dingen die we doen? En vanuit welke behoeften maak ik stappen? Vanuit de Golden Circle van Simon Sinek ga je als deelnemer aan de slag met jouw persoonlijke drijfveren en overtuigingen.
 • Leermodule DNA van ontwikkeling waarin je aan de hand van het 12-stappige model DNA van ontwikkeling het veranderproces van mens en organisatie waarborgt.

Borging
Leerprogramma’s vragen om onderhoud en het geleerde te integreren en te borgen. Gedurende het dagdeel borging staat (onder begeleiding van een trainer) het delen van casuïstiek centraal. De specifieke leerdoelen uit het doorlopen programma kunnen hierbij als uitgangspunt dienen. Dit heeft als doel om het geleerde te activeren en hiermee de borging en de transfer naar de werkvloer te versterken.

De voordelen van InCompany

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

 • Op een voor jouw organisatie gewenst moment
 • Gepersonaliseerd naar jouw organisatie

Veelgestelde vragen

Ja, de training wordt volledig aangepast naar de organisatie en de hulpvraag die er ligt.

Het maximale aantal deelnemers voor het leerprogramma 'Samenwerken bij verandering’ is 10 personen voor een online training en 12 voor offline trainingen.

Blijf op de hoogte!

Kennis delen versnelt de ontwikkeling. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief en laat je inspireren, motiveren en activeren.

Inschrijven nieuwsbrief