Leiderschap en omgeving

Leiderschap vraagt om bewust zijn van wie je bent in relatie tot jouw omgeving. Goede leiders hebben zelfkennis en een goed beeld over hoe zij zich manifesteren in uiteenlopende situaties. Ze hebben oog voor wat hun omgeving nodig heeft en stemmen daarop af zonder zichzelf daarin te verliezen. Leiderschap vraagt om in het hier-en-nu te reflecteren op jezelf en daarvan te leren.

Inhoud

De online leermodule ‘Leiderschap op afstand’ richt zich op jou als leidinggevende in relatie tot je omgeving. Deze omgeving kan bestaan uit de medewerker die op afstand thuis werkt, je eigen management of de partij waarmee je samenwerkt. Centraal hierbij staat het gemeenschappelijk draagvlak dat de samenwerking verbindt. Je krijgt inzichtelijk wat jou drijft en wat jouw omgeving drijft. Noodzakelijk omdat het nieuwe samenwerken steeds meer vanaf afstand plaatsvindt en zal blijven plaatsvinden. Dit vraagt om leiderschap welke gericht is op onderwerpen zoals verbinding, samenwerken op afstand, zorgen dat mensen aanhaken en aangehaakt blijven.

Wat beweegt mensen immers in hun handelen? Wat houdt hen bezig - in hun privé en in het werk? Kortom, wat drijft hen op dit moment en hoe uit zich dat in de verbinding? Zeker in een tijd wanneer er gewerkt wordt op afstand is het van belang om bewust te zijn wat eenieder drijft en wat onze persoonlijkheidsvoorkeuren zijn.

Met behulp van Insights Discovery word je bewust van wat effectief leiderschap inhoudt. Vanuit een toegankelijk en herkenbare kleurensystematiek krijg je inzicht in de verschillende leiderschapskwaliteiten maar ook de valkuilen op basis van de voorkeuren die we als mens hebben. Je wordt bewust van de verschillende leiderschapsstijlen, weet te onderscheiden wat binnen jouw regie ligt en wat niet en hoe je het nemen van verantwoordelijkheid kunt stimuleren aan de hand van de cirkel van invloed.

Resultaat

Tijdens deze online leermodule leer je je rol te pakken in het leidinggeven en ontwikkelen op afstand. Het uitoefenen van invloed op je omgeving vanuit de verbinding en het gemeenschappelijk belang. Jij wordt de regisseur in het afstemmen van wat jijzelf wilt en wat medewerkers willen en nodig hebben.

De volgende beoogde resultaten worden bereikt:

 • Inzicht in eigen drijfveren en die van de omgeving
 • Inzicht in wat mens en omgeving verbindt
 • Bouwen aan een gemeenschappelijk draagvlak
 • Bewustwording in het ‘waarom’
 • Vertalen van draagvlak naar persoonlijke en/of gemeenschappelijke doelstellingen
 • Nemen van positie in relatie tot de omgeving en het vergroten van eigen invloed op de omgeving
 • Inzicht in eigen gedrag en communicatie en die van de omgeving
 • Eigen verantwoordelijkheid nemen
 • Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van anderen
 • Vergroten van de positiviteit en pro-activiteit
 • Verhogen van de efficiency in samenwerkingen
 • Reflectie op eigen houding in gesprekken
 • Helderheid creëren door het formuleren van doelstellingen en het contracteren hierop

Programma

Het leerprogramma Leiderschap en omgeving is een samenstelling van onderstaande leermodules:

 • Leermodule Waarden gedreven leiderschap waarin de basis wordt gelegd voor waarden gedreven leiderschap. Waarom doen we de dingen die we doen? En vanuit welke behoeften maak ik stappen? Vanuit de Golden Circle van Simon Sinek ga je als deelnemer aan de slag met jouw persoonlijke drijfveren en overtuigingen.
 • Leermodule Insights Discovery waarin je een diepgaand inzicht krijgt in jouw eigen voorkeuren en gedrag en hoe dit zich representeert naar de omgeving.
 • Leermodule Feedback geven en ontvangen waarin je eigen verantwoordelijkheid leert te nemen in het in het geven en ontvangen van feedback met een mogelijke gezamenlijke ontwikkeling tot gevolg.

De training vindt geheel online plaats en bestaat uit 12 dagdelen.

De voordelen van InCompany

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

 • Op een voor jouw organisatie gewenst moment
 • Gepersonaliseerd naar jouw organisatie

Veelgestelde vragen

Ja, de training wordt volledig aangepast naar de organisatie en de hulpvraag die er ligt.

Het maximale aantal deelnemers voor de training Leiderschap en omgeving is 10 personen.

Blijf op de hoogte!

Kennis delen versnelt de ontwikkeling. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief en laat je inspireren, motiveren en activeren.

Inschrijven nieuwsbrief