Gedoe in samenwerking

Een onduidelijk toekomstperspectief, gebrek aan focus, verantwoordelijkheden of taakgebieden die niet helder zijn, kunnen de oorzaak zijn van werkdruk, onzekerheid en klaagzang binnen teams organisaties. Welke patronen zijn aanwezig die ervoor zorgen dat de communicatie en samenwerking stagneert? Wat is het gedrag van eenieder hierin waardoor het zoveel energie kost? Wat ligt er werkelijk ten grondslag aan negatieve sferen, ontevredenheid, het vasthouden van ‘vroeger’, reactiviteit, stroeve communicatie, ‘brandjes blussen’ en het verzet tegen mogelijke veranderingen? En wat is ieders rol hierin?

Inhoud

Met het leerprogramma Gedoe in samenwerking ontstaat de bewustwording van inefficiënte communicatiepatronen en worden handvatten verkregen om dit om te zetten naar een efficiënte, energieke samenwerking. Het vertrekpunt hierin is welke drijfveren we hier gezamenlijk in hebben, wat we belangrijk vinden en willen dragen. Het programma legt de basis voor het nemen van verantwoordelijkheid, pro-activiteit en focus. Het vraagt om constructief te handelen op datgene wat onduidelijk is en het aanspreken op verantwoordelijkheden. Elk team bestaat immers uit individuele teamleden met elk hun eigen gedrag, vaardigheden en overtuigingen. Een goed gevormd team levert een hogere prestatie vanuit een gemeenschappelijk draagvlak. Dit vraagt om stil te staan bij het waarom van wat je wilt bereiken.

Resultaat

Na het volgen van dit leerprogramma:

 • heb je inzicht in eigen gedrag en drijfveren, in die van de ander en in wat mens en organisatie verbindt;
 • weet je hoe je moet bouwen aan een gemeenschappelijk draagvlak en deze te vertalen naar persoonlijke en/of gemeenschappelijke doelstellingen;
 • ben je bewust van het Waarom en van communicatiepatronen in gesprekken.

Daarnaast ben je in staat om:

 • eigen verantwoordelijkheden te nemen en andere te stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen;
 • de positiviteit en pro-activiteit te vergroten;
 • helderheid te creëren door het formuleren van doelstellingen en deze te contracteren;
 • de efficiency in samenwerkingen te verhogen;
 • te reflecteren op gedrag middels feedback en vanuit hier te ontwikkelen.

Programma

Het leerprogramma Gedoe in samenwerking is een samenstelling van onderstaande leermodules:

 • Leermodule Why - WHY | HOW | WHAT waarin de basis wordt gelegd voor waarden gedreven leiderschap. Waarom doen we de dingen die we doen? En vanuit welke behoeften maak ik stappen? Vanuit de Golden Circle van Simon Sinek ga je als deelnemer aan de slag met jouw persoonlijke drijfveren en overtuigingen.
 • Leermodule Resultaatgericht communiceren waarin je leert je onbewuste patronen inzichtelijk te krijgen en handvatten ontvangt om belemmerende patronen te doorbreken.
 • Leermodule Feedback geven en ontvangen waarin je eigen verantwoordelijkheid leert te nemen in het in het geven en ontvangen van feedback met een mogelijke gezamenlijke ontwikkeling tot gevolg.

Borging
Leerprogramma’s vragen om onderhoud en het geleerde te integreren en te borgen. Gedurende het dagdeel borging staat (onder begeleiding van een trainer) het delen van casuïstiek centraal. De specifieke leerdoelen uit het doorlopen programma kunnen hierbij als uitgangspunt dienen. Dit heeft als doel om het geleerde te activeren en hiermee de borging en de transfer naar de werkvloer te versterken.

De training bestaat uit 10 dagdelen.

De voordelen van InCompany

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

 • Op een voor jouw organisatie gewenst moment
 • Gepersonaliseerd naar jouw organisatie

Veelgestelde vragen

Ja, de training wordt volledig aangepast naar de organisatie en de hulpvraag die er ligt.

Het maximale aantal deelnemers voor het leerprogramma 'Gedoe in samenwerking’ is 10 personen voor een online training en 12 personen voor offline trainingen.

Blijf op de hoogte!

Kennis delen versnelt de ontwikkeling. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief en laat je inspireren, motiveren en activeren.

Inschrijven nieuwsbrief