Training Begrijpen wij elkaar?

De communicatie tussen mensen is een essentieel onderdeel van elkaar begrijpen. Onze percepties verleiden ons tot interpretaties en het doen van aannames. Hierdoor ontstaat de valkuil dat we denken dat we elkaar begrijpen, maar in werkelijkheid iets heel anders bedoelen.

Onze communicatie en de beperking in taal zorgen ervoor dat we op een verschillend niveau spreken. Met de workshop Begrijpen wij elkaar, leren we inzichtelijk te krijgen hoe we afstemmen in de communicatie wanneer we kijken naar onze taal en ons gedrag. Met behulp van praktische opdrachten wordt inzichtelijk gemaakt hoe theorie in de praktijk kan worden toegepast. 

Inhoud

  • de kracht van perceptie 
  • het communicatiemodel 
  • observeren en interpreteren 
  • afstemmen op gedrag 
  • de hiërarchie van taal

Resultaat

Met de workshop Begrijpen wij elkaar, kunnen de volgende beoogde resultaten worden bereikt:

  • inzicht in eigen gedrag 
  • inzicht in gedrag van de ander 
  • afstemmen op de ander in gedrag 
  • afstemmen op de ander in taal 
  • versterken van zowel de intra- als interpersoonlijke communicatie

Duur

1 dag

Prijs

€ 695,00 per deelnemer, vrij van btw